Elk jaar wordt op 17 mei wereldwijd stilgestaan bij het feit dat LHBT-personen nog steeds dagelijks te maken krijgen met haat, discriminatie en uitsluiting. Hoewel de rechten van LHBT-personen in Nederland stevig zijn verankerd in wet- en regelgeving en op papier dus alles in orde lijkt te zijn, gaat er in de praktijk nog veel mis. Daarom blijft stilstaan bij IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie) helaas nog steeds keihard nodig. 

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie jegens LHBT-personen in 2023 met een kwart is toegenomen. Je zou verwachten dat deze verontrustende stijging zou leiden tot een brede roep vanuit de politiek om meer op te treden tegen discriminatie van LHBT-personen. Niks is echter minder waar; in plaats daarvan lijken LHBT-personen in Nederland steeds vaker het slachtoffer te worden van politiek opportunisme, met name aan de kant van conservatieve partijen.  

Dit werd een aantal weken geleden pijnlijk duidelijk, toen een motie van NSC en SGP werd aangenomen om het kabinet te dwingen om de Transgenderwet in te trekken. Waar de voorgestelde verruiming van deze wet in eerste instantie een hamerstuk leek te worden, bleken veel partijen toch gevoelig voor de bewust verspreide desinformatie over de zogenaamde ‘gevaren’ van die verruiming.

Het zal dus de komende jaren nodig blijven om ook in Nederland te blijven opkomen voor de positie van LHBT-personen. Hoewel het goed is om op speciale dagen hier extra aandacht voor te vragen, zal echte verandering alleen worden bewerkstelligd als we dit elke dag blijven doen. Daarnaast zijn er wat de Jonge Democraten betreft ook concrete maatregelen nodig om discriminatie jegens LHBT-personen terug te dringen, waaronder veel meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in het onderwijs, meer capaciteit bij politie en justitie om meldingen van discriminatie jegens LHBT-personen aan te pakken en zwaardere straffen voor mensen die zich hieraan schuldig maken. 

Ook bij de naderende verkiezingen voor het Europees Parlement staan de rechten van LHBT-personen en andere gemarginaliseerde groepen onder druk. In de peilingen lijken met name rechtse en extreemrechtse partijen goed te scoren, en deze partijen hebben vaak weinig op met de strijd van deze groepen voor gelijke rechten. In landen waar deze partijen het voor het zeggen hebben of hadden, zoals Hongarije of Polen, zijn verschillende wetten aangenomen die LHBT-personen openlijk discrimineren en zelfs LHBT-vrije zones ingesteld. 

Nederland zal zich dus ook binnen de EU moeten inzetten om de rechten van LHBT-personen te waarborgen. Als Jonge Democraten zullen we ons in ieder geval blijven uitspreken voor gelijke rechten van LHBT-personen in Nederland én daarbuiten.