“Het CDA staat op het punt om een kritieke fout te maken in de digitale vooruitgang. Terwijl er een digitale wapenwedloop plaatsvindt, en economische blokken schermen met digitale innovaties, geven jullie niet thuis, en kiezen jullie niet voor innovatie maar voor de gevestigde belangen van uitgevers. Artiesten en burgers worden niet beter van deze volautomatische censuur, terwijl het de doodsteek is voor opkomende bedrijven in de digitale sector.”

 

 

Geachte EP-fractie van het CDA, Beste Esther, Lambert, Annie, Jeroen, en Wim,

 

26 maart stemmen jullie in het Europees Parlement over de nieuwe Auteursrechtrichtlijn. Een pijnlijk voorbeeld waaruit blijkt dat politici af en toe wat advies van jongeren nodig hebben, met name waar het het internet betreft. In juli werd een eerdere versie goedgekeurd, mede dankzij het CDA, terwijl deze wet enorm foute maatregelen bevat. Highlights zijn: strenge beperkingen op het verspreiden van nieuws, minder vrijheid om openbare data binnen te halen, en meer verantwoordelijkheid voor socialmediaplatforms voor het handhaven van het auteursrecht.
Zeker dit laatste punt roept bij ons twijfel op: is er wel goed nagedacht over de effecten van deze richtlijn? Vindt het jullie het werkelijk een goed idee om socialmediaplatforms te dwingen om het auteursrecht na te leven bij haar gebruikers? Juist in een tijd waarin we (terecht!) steeds kritischer gaan kijken naar de rol van de Facebooks en Googles van deze wereld willen jullie ze nog meer macht geven! De rechten van auteurs en artiesten moeten we niet laten naleven door ondoorzichtige bedrijven, wiens algoritmes een steeds grotere greep krijgen op welk nieuws welke burger bereikt.
Jullie moeten snappen dat het ondenkbaar is dat dit mensenwerk wordt: elke minuut wordt er voor duizenden uren aan materiaal geüpload naar platforms als Facebook, Youtube, en Instagram. De nieuwe controle moet vooraf plaatsvinden. Het is deze platforms moeilijk kwalijk te nemen dat ze hierin liever wat te conservatief zijn, en liever iets tegenhouden, dan achteraf op de vingers getikt te worden. Daarnaast zijn de eisen zo streng, en de kosten zo hoog, dat alternatieven nauwelijks nog van de grond zullen komen. Zo maakt vrijheid van informatie plaats voor een nieuw monopolie. Is dit de vrije markt die jullie voor ogen hebben?
Het CDA staat op het punt om een kritieke fout te maken in de digitale vooruitgang. Terwijl er een digitale wapenwedloop plaatsvindt, en economische blokken schermen met digitale innovaties, geven jullie niet thuis, en kiezen jullie niet voor innovatie maar voor de gevestigde belangen van uitgevers. Artiesten en burgers worden niet beter van deze volautomatische censuur, terwijl het de doodsteek is voor opkomende bedrijven in de digitale sector.
Jullie laten de EU burgers in de steek. De nieuwe auteursrechtrichtlijn staat namelijk niet alleen haaks op de waarden van het vrije internet, maar ook op die van de Europese Unie. Transparantie maakt plaats voor geslotenheid. Macht concentreert zich bij grote bedrijven. En waar de rechtsstaat gebaseerd is op een balans van machten, kiezen jullie voor een ontoetsbaar automatisch proces.
Op 23 mei is de kiezer weer aan de beurt bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Jullie zijn eerder aan de beurt dan wij, hopelijk weten jullie dan ook de goede keuze te maken. Komende week zijn jullie aan zet. In juli keurden jullie teleurstellend genoeg een eerdere versie goed: nu hebben jullie voor de laatste keer de kans om zelfstandig een afweging te maken, gebaseerd op de inhoud, en de effecten van de wet.