De Jonge Democraten pleiten ervoor dat D66 de doelstelling om Nederland energieneutraal te maken loslaat. De ambitie moet plaatsmaken voor een Europese energiestrategie. Voor Nederland betekent dit dat we, als dichtbevolkt land, ook aan de klimaatdoelen kunnen voldoen als we duurzame energie elders opwekken of duurzaam inkopen. Dit betekent niet dat de klimaatdoelstellingen naar beneden kunnen worden bijgesteld, enkel dat we een deel van de investeringen naar het buitenland verplaatsen.

Motie Europees energienetwerk

Veel goedkoper

Het Europees regelen van energieopwekking zou een kostenbesparing betekenen van gemiddeld 25%, dat blijkt uit onderzoek van het Energie Centrum Nederland (ECN). Het verschil in opbrengst van bijvoorbeeld windenergie is enorm: waar in Noorwegen of Bulgarije tot 6,2 megawatt per vierkante kilometer kan worden opgewekt, is dat in Nederland of België niet meer dan 1,2 megawatt. Daar komt nog bij dat grond in Nederland vele malen duurder is door onze dichtbevolktheid en intensieve landbouw.

 

De Jonge Democraten vinden dat ieder land in Europa moet doen waar ze goed in is, zo komen we er samen het beste uit. Dat betekent ook dat we moeten accepteren dat Nederlandse investeringen in energieopwekking ten goede komen aan werkgelegenheid in het buitenland.

 

Behouden van Nederlandse landbouwgrond

Nederland beschikt over enkele van de vruchtbaarste landbouwgronden van Europa. In ruil voor het uitbesteden van onze energieproductie blijft meer van onze uiterst vruchtbare landbouwgrond bestaan en kunnen wij een grote rol blijven spelen in de Europese voedselvoorziening. Voedselvoorziening uit circulaire Nederlandse landbouw, uiteraard.

 

Een economische kans voor Nederland

Waar Nederland voorloper in is, is het opslaan en vervoeren van energie. Nederland heeft een landelijk dekkend gasnetwerk, is aangesloten op het internationale gasnetwerk en is een belangrijke schakel tussen de landelijke netten van Engeland, Duitsland en Scandinavië. Deze netwerken kunnen met relatief kleine aanpassingen ook worden gebruikt voor de transport en distributie van duurzame energiedragers zoals waterstof en ammoniak. Terwijl aardgas in Nederland op zijn retour is, kunnen we met onze netwerken en infrastructuur een sleutelrol spelen in de Europese energiehandel.

 

Door aardgas te vervangen door andere energiedragers kan energie snel en duurzaam door Europa worden verplaatst. Dit is niet alleen belangrijk om energie efficiënt te kunnen verplaatsen door Europa, maar ook om het op te slaan voor momenten van weinig zon en wind. Ons netwerk en infrastructuur met duurzame energiedragers zoals waterstof en ammoniak kunnen ons de koploper maken in Europese energiehandel.

 

De haven van Rotterdam beschikt daarnaast over enorme gas opslagfaciliteiten. De Jonge Democraten willen dat Rotterdam dé energiehaven van Europa wordt.