De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie van D66, zijn diep teleurgesteld over de beslissing van het kabinet om een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum tegen te houden. Vrijdag werd bekend dat het kabinet heeft ingestemd de intrekkingswet voor het referendum niet referendabel te maken.

De Jonge Democraten hebben tijdens het D66-congres anderhalve week geleden nog een motie ingediend waarin ze de D66-fractie opriepen om aan een nieuwe wet voor een bindend referendum te gaan werken. Deze motie kreeg van het D66-bestuur een positief advies en werd vervolgens door het congres met een ruime meerderheid aangenomen. De D66-jongeren roepen de Tweede Kamerfractie daarom op om kritische vragen aan minister Ollongren te stellen over dit besluit.

“Wij zijn enorm teleurgesteld dat dit kabinet het niet toelaat het volk te laten spreken over het referendum terwijl de referendumwet nog van kracht is”’, stelt Kevin Brongers, voorzitter van de Jonge Democraten. “De Jonge Democraten zien referenda als uitstekende middelen om de bevolking te betrekken bij de politiek. Een referendum over het referendum had een goed beeld kunnen geven van hoe de Nederlandse bevolking tegen referenda aankijkt”. De D66-jongeren geven aan zich hard te blijven maken voor nieuwe referendumwetgeving en andere democratische vernieuwingen.