Zojuist is op het D66-congres de motie van de Jonge Democraten over de referendumwet aangenomen. Een meerderheid van de leden stemde voor de motie van de jongerenorganisatie, die stelt dat de D66-fractie in de Tweede Kamer zich hard moet gaan maken voor een nieuwe referendumwet.

De huidige referendumwet is in 2005 mede ingediend door het toenmalige D66-Kamerlid Boris van der Ham. Toch heeft die referendumwet, mede naar aanleiding van het Oekraïne-referendum en het regeerakkoord, aan populariteit ingeboet bij de D66-leden. Zo stelden de leden vast dat internationale verdragen niet meer referendabel mochten zijn.

Kevin Brongers, voorzitter van de Jonge Democraten, sprak op het congres uit dat de jongerenorganisatie veel waarde hecht aan het referendum. “Laten we onze naam, Democraten 66, eer aan doen. Een nieuwe referendumwet, die voldoet aan de voorwaarden die dit congres heeft gesteld, is een fantastische impuls voor de Nederlandse democratie”.

De motie van de Jonge Democraten had van tevoren al een positief stemadvies gekregen van het Landelijk Bestuur van D66. Dit was opmerkelijk, omdat de D66-fractie de afgelopen weken aangaf zich niet actief te willen inzetten voor een nieuwe referendumwet. ‘Wij zijn erg tevreden met de uitkomst van onze motie’, vertelt Kevin Brongers. “Het referendum hoort bij onze standpunten over democratische vernieuwing. De Jonge Democraten hopen dat de kamerfractie snel werk maakt steun te vinden voor nieuwe referendumwetgeving”.