Voor de vacatures ‘Lid Gezelligheidscommissie’, ‘Lid Regiocommissie Noord-Holland Noord’ en ‘Lid Actviteitencommissie’ gelden geen deadlines.


Vacature Kascommisie-lid

Binnen onze afdeling wordt eenmaal per jaar een begroting gemaakt en de jaarrekening opgesteld. Dit is de financiële verantwoording van het afdelingsbestuur naar het landelijk bestuur maar natuurlijk ook naar de leden. Alle leden kunnen dan zien waar het geld heen zou moeten gaan en wat er met het geld is gebeurd en hier hun oordeel over uitspreken. De Kascommissie geeft ook een advies aan de Algemene afdelingsvergadering (AAV) over de jaarrekening en de begroting. Na het horen van dit advies keurt de AAV een begroting af of goed, en stelt zij een jaarrekening vast. De kascommissie bestaat uit twee tot vijf leden en heeft diverse taken.

Adviserende taken:

Het adviseren van de AAV over de begroting
Het adviseren van de AAV over de jaarrekening
Het informeren en adviseren van de AAV en het volledige Afdelingsbestuur bij gebrekkig financieel handelen
Het adviseren van de AAV over het verlenen van financieel decharge van het afdelingsbestuur
Het adviseren van de AAV over overige financiële besluitstukken
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Afdelingsbestuur over financiële vraagstukken

Controlerende taken:

Het controleren of de bonnen en declaraties kloppen. Vaak gebeurt dit door middel van een aantal bonnencontroles per jaar waarbij de Kascommissie de bonnen controleert.
Het controleren of geld rechtmatig besteed is (of de begroting gevolgd is) en of de uitgaven passen binnen de doelstellingen en regels van de vereniging.

Ondersteunende taken:

Het ondersteunen van de penningmeester
De AAV verkiest de leden van de Kascommissie. De Kascommissie bestaat uit leden van de vereniging die niet ook zitting hebben in een orgaan van de vereniging dat onder controle van de Kascommissie staat.

Lijkt dit je tof? Solliciteer dan door het kandidaatstellingsformulier ingevuld te mailen naar secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl Bij vragen mag je altijd contact opnemen met Aaron via penningmeesteramsterdam@jongedemocraten.nl