Beste meneer Buma,

 

Onze verwachtingen waren hoog. U schreef mee aan een regeerakkoord vol veelbelovende ambities. Tijdens het Oekraïne-referendum pleitte u dat de uitkomst serieus moest worden genomen. Wanneer dit niet het geval was, werd ‘het vertrouwen in de politiek lager en het cynisme naar Den Haag en Brussel groter’. De kloof tussen burger en politiek moet inderdaad worden verkleind. Maar onze verwachtingen bleken te hoog gegrepen. Tot onze grote teleurstelling heeft u uw mening over referenda drastisch bijgesteld. ‘Met de uitslag van een eventueel referendum gaat niks gebeuren’, zo pleitte u vorige week. U noemde het referendum een ‘staartje uit het verleden’.

U lijkt zich met deze laatste uitspraak te willen profileren als iemand die achterhaalde overblijfselen uit het verleden de rug toe wil keren. Dat doet onze progressieve harten goed. Wij herinneren u daarom graag aan enkele zaken uit een ver verleden. Majesteitsschennis en de strafbaarheid van een bevriend staatshoofd beledigen bijvoorbeeld. Deze bepalingen uit de 19e eeuw zijn nog steeds verankerd in ons strafrecht. Dan hebben we nog de erfelijke macht: is het echt anno 2017 dat ons staatshoofd wordt bepaald op basis van zijn of haar bloedband? Ondemocratisch verkozen bestuurders horen niet thuis in een zuivere democratie.

Iedere Nederlandse wet wordt voorafgegaan door de middeleeuwse spreuk ‘bij gratie Gods’. De tijd dat religie het dagelijks leven beheerste hebben de meeste Nederlanders lang achter zich gelaten. Wietteelt en illegaliteit? Daar moeten we snel vanaf. Legale en gecontroleerde wietteelt zorgt voor betere consumentenbescherming, miljoenen aan belastinginkomsten en minder criminaliteit. Ongevaccineerde kinderen behoren al helemaal in het verleden, zodat ziektes uit het verleden ook geen kans meer maken. Het gebruik van fossiele brandstoffen hoort tevens thuis in de vorige eeuw. De noodzaak snel en volledig om te schakelen naar het gebruik van duurzame energie is er nu echt.

Meneer Buma, we hopen u wat ideeën te hebben kunnen geven om uw drang naar verandering verder vorm te geven. Wat het referendum betreft hopen we dat u uw woorden van vorig jaar nog eens goed overdenkt. Wij roepen u op het referendum over de Sleepwet, dat gesteund wordt door meer dan 400.000 Nederlanders, talloze organisaties en vele experts, serieus te nemen. Dit referendum buigt zich over een wet waar honderdduizenden Nederlanders hun zorgen over uiten. Uw rug toekeren naar de democratie en meer dan 400.000 Nederlanders: dat is ècht een staartje uit het verleden.

 

Hoogachtend,

Kevin Brongers (voorzitter)
Lysanne van Schaik (persvoorlichter) van de Jonge Democraten