De Jonge Democraten staan voor het vernieuwen van de lokale democratie. Ons lokale politieke systeem doet geen recht meer aan onze hedendaagse samenleving. Wij pleiten daarom voor het direct verkiezen van de burgemeester, het mogelijk maken van bindende referenda en het versterken van het dualisme tussen raad en college.
Voor het echt hervormen van de lokale democratie is een grondwetswijzigingen nodig, en dat duurt lang. Gelukkig kan lokaal nu al veel geregeld worden. Wij doen alvast een voorschot met drie voorstellen.
1. Een lokaal lobbyregister
De lijntjes zijn nergens in de politiek zo kort als op gemeenteniveau. Dit is belangrijk. Zo kunnen burgers laagdrempelig met hun zorgen de politiek bereiken. Het brengt ook risico’s met zich mee. De korte lijntjes maken het voor zowel grote lobbyorganisaties als lokale belangengroepen makkelijk de politiek te sturen. Daar pleiten de Jonge Democraten voor een lokaal lobbyregister, waarin raadsleden bij politieke voorstellen moeten aangeven waar ze hun informatie vandaan halen.
2. Lokale partijfinanciering
Landelijke partijen krijgen een flinke pot subsidie van de overheid. En terecht, dit geld is hard nodig voor alles van het opleiden van politici tot het faciliteren van politiek debat. Ook lokaal is dit geld hard nodig. Lokale partijen nemen bovendien een steeds belangrijkere plek in in de politiek. Daarom moet ook voor lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen subsidie krijgen.
3. Voorkomen van doorstromen van raadslid maar wethouder
Een sterk dualistische houding tussen raad en college is belangrijk voor het goed functioneren van de lokale democratie. Het is immers de taak van de raad om het college te controleren. Echter, te vaak nog zijn (partij)banden tussen wethouders en raadsleden nauw. Wethouders worden zelfs met regelmatig geworven uit de poule van raadsleden. Dit is volgens de Jonge Democraten onwenselijk. Wij moedigen gemeenteraden dan ook aan de overstap van raadslid naar wethouder af te keuren.
Geïnteresseerd? Bekijk deze links!