Hoe Baudet en de zijnen nog veel kunnen leren van het ‘partijkartel’

 

Jong Forum voor Democratie (JFvD) is een parodie op een politieke jongerenorganisatie (PJO). Dat schreef Chris Aalberts afgelopen zondag op The Post Online. Wie de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie onder de loep neemt, komt tot de conclusie dat daar niets van overdreven is. Op de website van het FvD wordt zelfs toegegeven dat de jongerenvereniging vooral is opgericht om subsidie te kunnen ontvangen en functies kan men enkel bekleden bij benoeming. Hierdoor is Baudet verantwoordelijk voor een ondemocratisch gedrocht van een organisatie.

Waar Aalberts de situatie bij Jong FvD scherp analyseert, slaat hij de plank mis met de opmerking dat alleen jongeren in SGP-kringen warm lopen voor het lidmaatschap van een PJO. Volgens het meest recente WOB-verzoek zijn de Jonge Democraten met ruim 5500 leden bij afstand de meest populaire jongerenorganisatie, de SGPJ met 3400 leden is een goede tweede. Daarnaast zijn vele duizenden jongeren lid bij andere politieke jongerenbewegingen. PJO`s hebben allen een eigen unieke structuur. De organisaties hebben echter gemeen dat bestuursleden direct door de leden gekozen worden. Bovendien stellen de leden zelf het huishoudelijk reglement en de politieke lijn vast. Op deze manier kunnen leden zich politiek en maatschappelijk ontwikkelen en hebben ze maximale controle over de koers van hun organisatie.

Bovendien zijn PJO`s onafhankelijk van hun moederpartij. Deze onafhankelijkheid is een belangrijk bestaansrecht van PJO`s omdat zij op die manier hun moederorganisatie scherp kunnen houden. Bij de FvD-jongeren is sprake van geen van dit alles. JFvD blijkt een verlengstuk van het FvD. Het bestuur bestaat namelijk uit door Thierry benoemde oud-stagiairs en vertrouwelingen. Geen ruimte dus voor kritische bestuursleden of enige vorm van serieuze ledendemocratie. Naast dit ondemocratische fundament is bij de jongerenclub van Baudet daarom ook sprake van een baantjescarrousel. De ironie en hypocrisie druipt er vanaf.

Waarom bestaat Jong FvD eigenlijk? Heel simpel: voor het geld. De wet bepaalt dat politieke partijen subsidie ontvangen als zij beschikken over een wetenschappelijk bureau en een onafhankelijke jongerenorganisatie. Op de eigen site geeft het FvD toe deze twee instituties voor dat doel te hebben opgericht. De wijze waarop deze jongerenclub nu is ingericht legt bloot hoe bang dit Forum is voor echte democratie. Als Thierry het afgelopen D66-congres heeft gevolgd valt te begrijpen waar zijn angst vandaan komt. De invloed van een onafhankelijke en democratisch ingerichte jongerenorganisatie kan namelijk erg groot zijn: de Jonge Democraten kregen het voor elkaar dat de Tweede Kamerfractie van D66 aan de slag gaat met nieuwe referendumwetgeving. Zo blijkt bovendien weer dat voor het beïnvloeden van de democratische vernieuwingsagenda een nieuwe politieke partij niet noodzakelijk is.

Het valt te bewonderen dat Jong FvD in korte tijd duizenden jongeren politiek enthousiast heeft gemaakt. Politieke betrokkenheid onder jongeren moet gekoesterd worden. Daarom hekelen de Jonge Democraten de zogenaamde ‘overstapservices’ die het CDJA en DWARS (GroenLinks) in het leven hebben geroepen. In plaats van te vissen in elkaars vijver kunnen we veel beter investeren in het uitwisselen van kennis om gezamenlijk het aandeel politiek en maatschappelijk betrokken jongeren te vergroten. Precies dit is namelijk de toegevoegde waarde van politieke jongerenorganisaties. Helaas worden uitnodigingen aan het adres van JFvD consequent afgewezen. De strekking van hun reacties is dat een gezamenlijke bijeenkomst ‘te partijkartellerig’ is. Door zichzelf buiten de orde te plaatsen en samenwerking te weigeren, versterken zij hun eigen frame van ‘FvD tegen het partijkartel’. Dat is sneu, vooral omdat ze hun eigen ontwikkeling ermee belemmeren.

Jong FvD kan nog veel leren van het zogenaamde partijkartel. De wijze waarop deze nieuwe beweging jonge mensen weet te inspireren verdient complimenten, maar de ondemocratische structuur en in zichzelf gekeerde houding is een PJO onwaardig. Thierry heeft een gedrocht gecreëerd van het type waar hij zelf tegen wil strijden. Het is ironisch dat de angst voor directe democratie en interne kritiek zo groot is bij dit zelfbenoemde democratische bolwerk. Een constructief kritische houding past juist bij een goed georganiseerde politieke jongerenbeweging. Wij hopen dat de kersverse leden van JFvD de inspraak eisen waar zij recht op hebben. Wij roepen niet op tot overstappen. Echter, voor ware jonge democraten staat de deur bij de Jonge Democraten wagenwijd open.

 

Door Kevin Brongers