Vol trots presenteert de HR-heksenkring het concept van het vernieuwde Huishoudelijk Reglement (HR). Dit is een informeel concept, wat vooral bedoeld is om jullie input te verzamelen. Dit kan tot en met 7 juli. Bekijk het snel!

Het concept HR (niet meer beschikbaar)

Wat is het?

Dit is een nieuw voorstel voor het Huishoudelijk Reglement. Het bevat regels over hoe deze vereniging werkt en is een aanvulling op de Statuten. De Jonge Democraten hebben op dit moment al een Huishoudelijk Regelement en Statuten uit 2017. Het nieuwe HR zal worden ingediend als Congresvoorstel voor het Septembercongres. Dit is dus nog niet een officieel voorstel, maar alleen een concept om jullie input te verzamelen en het stuk verder te verbeteren.

 

Wat hebben we gedaan?

Een groep enthousiaste leden (de HR-heksen) heeft het huidige HR goed onder de loep genomen om het te verbeteren. Het uitgangspunt van deze actie is om het reglement te stroomlijnen, beter leesbaar te maken en beter aan te laten sluiten op de praktijk. Het doel van deze actie is expliciet niet om de gang van zaken binnen de vereniging te veranderen. Voor zover regels inhoudelijk anders zijn, is dat in principe omdat dit beter aansluit bij de praktijk. Natuurlijk worden ook punten opgemerkt waar een inhoudelijke wijziging wel wenselijk kan zijn. Door middel van amendementen op het uiteindelijke Congresvoorstel zullen deze punten ter discussie worden voorgelegd aan de vereniging.

 

Input leveren

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar jouw mening. Deze feedback kun je mailen naar secretaris@jd.nl voor 7 juli. De reden dat we graag jullie feedback krijgen, is dat dit document de werking van onze vereniging bepaalt en het dus van groot belang is dat dit stuk zo goed en volledig mogelijk is. Input kan bijvoorbeeld gaan over dingen die je mist, dingen die niet kloppen of onduidelijk zijn en pietluttige taalkundige puntjes, maar mag ook zeker een complimentje zijn.
Wil je graag de manier waarop onze vereniging werkt aanpassen? Dan is dit niet jouw moment en kun je voorafgaand aan het congres (tussen 4 en 18 augustus) amendementen indienen op het Congresvoorstel.