Op het komende zomercongres van 10 tot 12 juni verkiezen we een nieuw Landelijk Bestuur (LB)! Of jouw interesse nu ligt bij de politiek-inhoudelijke, organisatorische of financiële kant van de vereniging, in het Landelijk Bestuur is er een plekje voor. Wil jij je het komende jaar intensief inzetten voor de vereniging? In een bestuursjaar ontwikkel je jouw vaardigheden, netwerk en politieke interesses. Je werkt intensief samen met een gezellige groep en staat samen aan het roer van de leukste en een van de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland! 

In de functieprofielen onderaan deze pagina lees je precies welke bestuursfuncties er zijn en welke taken daarbij horen. Spreekt dit jou aan? Kom dan vooral naar een van de bestuursinteressemomenten! Daar krijg je de kans al je vragen te stellen aan de OriëntatieCommissie (OrCo) en het huidige Landelijk Bestuur. De momenten vinden plaats op 10 april (fysiek) en op 28 april (online). Overweeg jij je te kandideren? Noteer dan ook alvast het zomercongres (10-12 juni) en het bestuursoverdrachtsweekend (1-3 juli) in je agenda!

Met al je vragen over LB doen kan je terecht bij de OrCo via zoekkantorco@jongedemocraten.nlHeb je vragen over deadlines en  het kandidaatstellingsproces? Neem dan contact op met Hester via secretaris@jongedemocraten.nl

Hoe kan ik me kandideren?

Je kan je tot 21 mei 2022 om 23:59 kandideren door dit formulier in te vullen en samen met een portretfoto en je CV op te sturen naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. In de motivatiebrief kan je meer uitleg geven over waarom jij jezelf kandidaat stelt voor een bestuursfunctie. Zo kan je aangeven welke plannen jij hebt en waarom jij geschikt ben voor een bestuursjaar. De kandidaatstelling wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Pas op 6 juni zal je kandidatuur worden geplubiceerd.

De Oriëntatiecommissie

Alle kandidaten voor het bestuur hebben een gesprek met de oriëntatiecommissie (OrCo). De OrCo bestaat uit ervaren leden, die helpen bij het vinden van een nieuw Landelijk Bestuur. Op basis van dit gesprek en de ingestuurde kandidatuur vormt de OrCo een zo volledig mogelijk, objectief beeld van de kandidaat. Dat beeld zal op het congres worden gedeeld om de leden te helpen bij het maken van een keuze. De gesprekken vinden in principe plaats op zondag 22 mei. Houd deze datum dus ook vast vrij als je je gaat kandideren.

Het gesprek met de advieskant van de OrCo is ook nuttig voor de kandidaat, omdat het een extra gelegenheid is voor reflectie en er vaak nuttig advies wordt gegeven. Ter voorbereiding op het gesprek raden we je aan om in gesprek te gaan met huidige en/of vorige Landelijk Bestuursleden zodat je aan beeld kunt vormen van de functie waarvoor je je wilt kandideren. 

Naast het geven van advies aan en over kandidaten helpt de OrCo ook met het zoeken van nieuwe kandidaten. Dat doen ze door gesprekken aan te gaan, mensen te bellen en advies te geven. Wil jij de OrCo helpen bij het vinden van potentiële LB’ers? Ga dan naar Tip de OrCo! Hier kun je  anoniem JD’ers tippen waarvan je denkt dat zij geschikt zijn voor een functie in het Landelijk Bestuur (je kunt natuurlijk ook jezelf tippen!). Een lid van de Zoekkant van de Orco neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Functieprofielen

Voorzitter

De voorzitter zit het Landelijk Bestuur voor en vertegenwoordigt daarnaast de Jonge Democraten intern en extern. Intern heb je veel contact met de afdelingsvoorzitters en ben je het gezicht van het landelijk bestuur. Extern ben je woordvoerder en draag je het gedachtegoed uit in onder andere de media en in debatten. Binnen het bestuur zorg jij dat iedereen zijn/haar taken goed uit kan voeren en waarborg je hun persoonlijke ontwikkeling. De voorzitter onderhoudt het contact met de fractie en het landelijk bestuur van D66 en met maatschappelijke organisaties en andere PJO’s. 

Jij gaat:

 • Het Landelijk Bestuur voorzitten
 • De sfeer en samenhang binnen het Landelijk Bestuur en de vereniging bewaken
 • Het woord voeren namens de JD, zowel intern als extern
 • Het contact onderhouden met Politieke Jongerenorganisaties (PJO’s), andere maatschappelijke (jongeren)organisaties, de Kamerfractie en het bestuur van D66

Jij bent:

 • Sociaal vaardig en toegankelijk
 • Een verbinder
 • Representatief
 • Stressbestendig
 • Comfortabel met het spreken voor publiek en tegen de media, of bereid daar meer over te leren
 • In staat de standpunten van de JD uit te dragen en te verdedigen

Secretaris

Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen over of interesse in de JD. Je bent een spin in het web in de communicatie en administratie van de vereniging. Je werkt veel samen met je bestuursgenoten en allerlei organen in de vereniging. Daarnaast sta jij centraal in de democratische processen van de vereniging door de Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Jij gaat:

 • De Algemene Ledenvergaderingen organiseren
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 • De ICT van de vereniging onderhouden en nieuwsbrieven versturen
 • Vragen over de JD van leden en externen beantwoorden
 • Landelijke Bestuursvergaderingen inplannen, notuleren en de agenda bijhouden
 • De ledenadministratie, het verenigingsarchief en het servicecontract beheren
 • Contact onderhouden met de Functionaris Gegevensbescherming, het ICT-team en het juridisch team
 • Optreden als office manager

Jij bent:

 • Een gestructureerd werker
 • In staat het overzicht te bewaren
 • Communicatief vaardig en in staat informatie begrijpelijk over te brengen
 • Handig met ICT of bereid daar meer over te leren
 • Ingelezen op de regels en reglementen van de vereniging of bereid daar meer over te leren

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Zo denk je na over de inkomsten en uitgaven, zowel op de korte als op de lange termijn. Samen met de financiële afdeling van D66 ben je bezig met de financiële administratie. Verder werk je veel samen met andere financiële stakeholders en maak je de verschillende activiteiten en projecten binnen de JD financieel mogelijk. 

Jij gaat:

 • De Landelijke begroting maken en ondersteunen bij het opstellen van de afdelingsbegrotingen
 • De jaarrekening opstellen en deze presenteren aan de Algemene ledenvergadering
 • Facturen en declaraties verwerken
 • Ondersteunen bij het bestellen van promotiemateriaal en het beheren van de webshop
 • Contact onderhouden met de Kascommissie, de Erwin Nypelsstichting, de financiële afdeling van D66, de accountant en de bank

Jij bent:

 • Zelfstandig
 • Voorzien van enige financiële kennis
 • Gemakkelijk in staat overzicht te houden
 • In staat informatie begrijpelijk te maken voor anderen 

Bestuurslid Politiek

Word jij enthousiast van politieke inhoud? Wil jij aan de slag met de  politieke visie van de JD?  Vind jij het leuk om bezig te zijn met actuele onderwerpen? Dan is bestuurslid Politiek iets voor jou.  Als bestuurslid Politiek ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke  stellingname van de JD.

Jij gaat:

 • De politieke lijn van de vereniging bewaken
 • Het bestuur politiek-inhoudelijk ondersteunen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor visievorming binnen de vereniging
 • De JD vertegenwoordigen in inhoudelijk overleg  met D66 en andere politieke of maatschappelijke organisaties
 • De portefeuillehouders, het PKO en de werkgroepen overzien en begeleiden
 • De afdelingen politiek ondersteunen
 • Het politieke gedeelte van het congres overzien

Jij bent:

 • Voorzien van een goede politieke antenne 
 • Enthousiast over inhoudelijke vraagstukken 
 • In staat effectief anderen aan te sturen
 • Iemand die energie haalt uit politieke samenwerking met anderen 

Bestuurslid Profilering

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de zaken omtrent de profilering van de politieke en algemene output van de vereniging. Je kan veel creativiteit kwijt in je taken. De functie is erg veelzijdig. Dit maakt dat wat je doet afwisselend is en je je nooit hoeft te vervelen. Hierdoor is het ook belangrijk dat je veel verschillende balletjes tegelijk hoog kan houden, de taken zullen grotendeels tegelijk plaatsvinden. Hiervoor zal je vooral samenwerken met de voorzitter en bestuursleden extern en politiek.

Jij gaat:

 • Alle (algemene en politiek inhoudelijke) output op sociale media verzorgen, op twitter na
 • Verantwoordelijkheid dragen voor (ludieke) acties en protesten
 • De campagne organiseren en overzien, komend jaar voornamelijk de Provinciale Staten en Eerste-Kamerverkiezingen
 • Leden werven, inclusief het zomeroffensief
 • Afdelingen met hun social media accounts, campagne en zomeroffensief ondersteunen
 • Promotiemateriaal inkopen en verspreiden en de webshop mede beheren

Jij bent:

 • In staat te plannen en het overzicht te bewaren
 • Creatief
 • Vaardig met sociale media 
 • In staat te werken met een camera, canva, photoshop en illustrator of bereid dit te leren
 • Op de hoogte van het nieuws en welke onderwerpen actueel en relevant zijn en kan hier tijdig op inspelen

Bestuurslid Externe Zaken (Pers en Internationaal)

Als bestuurslid extern ben je grotendeels verantwoordelijk voor de representatie van de JD naar buiten toe. Zo ben je verantwoordelijk voor contact met de pers. Hierbij hoort onder andere de politieke communicatie op Twitter. Je bereidt daarnaast statements en interviews van de voorzitter voor. Ook bied je als bestuurslid extern ondersteuning aan de afdelingen omtrent pers en schrijf je pers- en opiniestukken. Je bent als bestuurslid extern verantwoordelijk voor hoe de JD zich internationaal presenteert bij onze koepelorganisaties LYMEC en IFLRY. Dit doe je samen met de International Officer. 

Jij gaat:

 • De persvoorlichting op je nemen
 • De voorzitter en afdelingen persgericht ondersteunen
 • Persstukken schrijven
 • Politieke output leveren via Twitter
 • Contact met de International Officer onderhouden
 • Het internationale contact met koepelorganisaties IFLRY en Lymec onderhouden
 • Verantwoordelijkheid dragen voor internationale teams en internationale activiteiten

Jij bent:

 • Op de hoogte van het nieuws en welke onderwerpen actueel en relevant zijn
 • In staat ideeën en standpunt op korte termijn te verwerken tot pakkende teksten
 • In staat consistent en rustig te communiceren met de pers
 • Communicatief en hebt affiniteit met internationale thema’s en activiteiten


Bestuurslid Organisatie

Ben jij een echte aanpakker? Wil jij impact hebben op het beleid van de JD? Hou jij van concrete resultaten – dan is deze functie voor jou! Als bestuurslid Organisatie ben je verantwoordelijk voor het interne aanbod van activiteiten en evenementen. Hierbij richt jij je hoofdzakelijk op het regelen van event-, slaap-, en eetlocaties rondom activiteiten. Het bestuurslid zorgt ook voor de landelijke jaarplanning en stuurt door het jaar verschillende organisatorische teams aan. Ook na afloop van activiteiten ben je verantwoordelijk voor het evalueren van deze activiteiten. Tot slot, bestaat er flexibiliteit binnen de functie, dus de ideale kans om te doen waar je interesse ligt!

Jij gaat:

 • Landelijke evenementen organiseren, zoals congressen, kaderweekenden en het PJO-parlement
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de organisatorische teams, zoals het congresteam
 • Afdelingen proactief ondersteunen bij het organiseren van activiteiten
 • Bijdragen aan de ledenbinding, door leden met activiteiten bij de vereniging te betrekken
 • Landelijke evenementen evalueren, daarbij deze data gebruiken om constant verbeteringen aan te brengen 


Jij bent:

 • In staat te plannen en het overzicht te bewaren
 • Resultaatgericht 
 • Samenwerkend en communicatief vaardig
 • Bereid te (leren) werken met WordPress

Bestuurslid Interne Zaken

Als bestuurslid interne zaken hou je je bezig met alles rondom ontwikkeling binnen de vereniging. Vind je het dus leuk om met veel mensen contact te hebben en je bezig te houden met veel verschillende processen? Dan is deze functie iets voor jou! Naast de ontwikkeling ben je ook verantwoordelijk  voor de inclusiviteit, sfeer en sociale veiligheid binnen de vereniging. Als bestuurslid denk je samen met de rest van je bestuur en vereniging na over hoe we onze vereniging kunnen blijven verbeteren!

Jij gaat:

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de ledenbinding
 • Contact onderhouden met de vertrouwenspersonen en Oriëntatiecommissie
 • Contact onderhouden met de trainers en het trainers- en coachesbestand updaten
 • Scholing en vorming voor leden verzorgen
 • Afdelingen, werkgroepen, netwerken en teams ondersteunen bij het organiseren van trainingen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de kaderweekenden
 • Contact onderhouden met (nieuwe) leden
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de inclusiviteit binnen de vereniging
 • (Eind)verantwoordelijkheid dragen voor het beleid rondom sociale veiligheid

Jij bent:

 • Sociaal en goed in communiceren
 • Empathisch
 • Uitgerust met goede mensenkennis en hebt een goed oog voor ontwikkeling
 • Proactief
 • In staat gestructureerd te werken