Trainingen: Lobbyen, opiniërend schrijven en bestuurstrainingen

Ik zie de Jonge Democraten als een platform voor jongeren die iets willen veranderen. Met de JD hebben we daarvoor volop kansen. Die gebruiken we soms al heel goed, maar het kan nog beter. Daarom geef ik training over het uitoefenen van politieke invloed en over politieke vaardigheden. Het liefst ga ik hiervoor samen met een club JD’ers aan de slag met een concreet plan. Lekker praktisch dus. Daarnaast geef ik ook bestuurstrainingen. Dit alles doe ik vanuit mijn ervaring als Landelijk Bestuurslid Politiek & Pers en als persvoorlichter bij D66 Nijmegen.

wimerheemskerk@jongedemocraten.nl