Is het toekomstbeeld van steden in Nederland Tokyo of juist Los Angeles? Rijden we over 30 jaar nog (zelf) met de auto en bestaat de bus nog als openbaar vervoer? Bij de werkgroep VROEM komt het aan bod. Vanuit verschillende invalshoeken leggen we het verband tussen ruimtelijke vraagstukken en onze politieke beginselen. Denk hierbij aan vraagstukken rondom de woningmarkt, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, bereikbaarheid en krimp, maar ook thema’s segregatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid.

Discussie en kennisvorming staan centraal voor de werkgroep, zowel binnen als buiten de Jonge Democraten. Vanuit die gedachte komen we bij elkaar en organiseren we activiteiten. Wil je hier aan meedoen, laat je het ons weten? Want van enthousiasteling tot deskundige, iedereen is welkom bij de werkgroep VROEM

ph.ruimte@jongedemocraten.nl