De werkgroep Sociaal-liberalisme houdt zich bezig met de grondbeginselen van de Jonge Democraten. Wij zijn op zoek naar wat het sociaal-liberalisme precies betekent en hoe dit mee evalueert in de tijd. We onderzoeken verschillende ideologieën om daarmee de positie van de Jonge Democraten te verhelderen. Posities in de discussie over vrijheid, medische ethiek en de toeslagenaffaire komen allemaal voorbij. We vergaderen maandelijks en sluiten altijd af met een levendige discussie. Verder organiseren we activiteiten en functioneren we als adviesorgaan of hulplijn voor de andere werkgroepen.

ph.filosofie@jongedemocraten.nl