Mijn naam is Kristian van der Bij. Ik ben 19 jaar oud en student European Studies aan de Thorbecke Academie op de NHL Stenden Leeuwarden. Als bestuurslid ben ik benieuwd naar de gang van zaken binnen de afdeling en het aandeel dat ik daar zelf in ga hebben.

Als bestuurslid Promotie & Ledenwerving wil ik er voor zorgen de activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leden. En daarnaast, erg belangrijk, de leden kennis te laten maken met elkaar.

Email: promotie.friesland@jongedemocraten.nl