Hoi allemaal! Ik ben Hester en ik ga dit jaar aan de slag als algemeen secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Ik woon in het mooie Den Haag en studeer internationaal en Nederlands recht.

Ik ben verantwoordelijk voor:

  • Het bijeenroepen en organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen
  • Het welkom heten van nieuwe leden
  • De ICT van de vereniging
  • De administratie, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging

secretaris@jongedemocraten.nl

+31 6 18582009