Hoi, mijn naam is Hester en dit jaar zet ik mij voor de afdeling in als Algemeen Secretaris. Ik ben in de buurt van Rotterdam opgegroeid en woon tegenwoordig in Den Haag. Ik studeer international justice aan Leiden University College en daarnaast studeer ik in deeltijd rechtsgeleerdheid. Sinds ik in Den Haag ben komen wonen ben ik zowel in de afdeling als op landelijk niveau binnen de JD actief geweest. Dit jaar houd ik me als secretaris bezig met de administratie en ICT van de afdeling, maar ben ik ook het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerden en leden die (meer) betrokken willen raken bij de JD. Voel je dus vooral vrij mij te benaderen met al je vragen over de afdeling!

Contact: secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl