Kinderpardon

Kinderpardon

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014,

constaterende dat

  • Het kinderpardon op dit moment alleen van toepassing is op minderjarige asielzoekers die gedurende tenminste 5 jaar onder Rijkstoezicht hebben gestaan;
  • Het niet van toepassing is wanneer een asielzoeker alleen bij de gemeente bekend was;

overwegende dat

  • Het verschil tussen bekend staan bij de gemeente en bekend staan bij de rijksoverheid in feite arbitrair is;
  • Het onmogelijk is dat een asielzoeker op deze regeling geanticipeerd heeft;
  • Het de asielzoekers zelf doorgaans niet te verwijten valt dat zij niet bij de rijksoverheid stonden geregistreerd;
  • Het rijk en de gemeente dit beter hadden moeten communiceren
  • Het raar is dat iemand bij de gemeente bekend kan staan, maar niet bij de rijksoverheid;

spreekt uit dat

  • Het kinderpardon moet worden uitgebreid zodat het ook van toepassing is op kinderen die alleen onder toezicht van de gemeente stonden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's