Erwin Nypels Stichting

Wat is de Erwin Nypels Stichting

De Erwin Nypels Stichting is vernoemd naar een van de medeoprichters van D66 en heeft als doel het op financiële of op andere wijze ondersteunen van de vereniging de Jonge Democraten.

De activiteiten van de stichting om dit doel te bereiken, bestaan uit:

  1. Het opbouwen en beheren van een reserve
  2. Het opvangen van verliezen in inkomsten
  3. Het dekken van de vaste lasten van de Jonge Democraten in noodgevallen
  4. Het opbouwen van vermogen middels donateurs
  5. Alle overige activiteiten die een bijdrage leveren aan dit doel of een bijdrage kunnen zijn

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken.

Naam: Erwin Nypels Stichting

KvK RSIN: 861076825

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Peet Wijnen              

Secretaris: Cyriel van Vugt

Penningmeester Marjet van Bezooijen

Bestuurslid: Rob Arts  

Bestuurslid: Roos Slagter

Relevante documenten

Toelichting Erwin Nypels Stichting

Uitgeoefende activiteiten

Beloningsbeleid Erwin Nypels Stichting

Beleidsplan

Statuten

Standaardformulier ANBI

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie over de Erin Nypels Stichting wilt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Erwin Nypels Stichting

Lange Houtstraat 11

2514 CV Den Haag

E: erwinnypelsstichting@jongedemocraten.nl