#

Wat willen wij dat er gebeurt met de uitslag van het referendum?

19 Mrt 2018

#

21 maart mogen we naar de stembus voor het referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd. Dit referendum is correctief adviserend, wat betekent dat de uitslag een advies is naar de regering. Zij hoeven dit dus niet over te nemen. De regering moet de uitslag wel goed bestuderen. Een eis om als geldig advies te gelden is verder dat er een opkomstdrempel van 30% van de kiesgerechtigden wordt behaald.

Lees verder

Geef jongeren hun stemrecht

16 Mrt 2018

#

Jongeren worden veel te weinig betrokken bij de politiek, terwijl politieke beslissingen wél een grote invloed hebben op hun levens. Dat stellen Kevin Brongers en Lysanne van Schaik van de Jonge Democraten. Zij pleiten voor een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar.

Lees verder

Jesse, ga niet mee in de pensioensprookjes van Henk Krol

14 Mrt 2018

#

Er staat deze week veel op het spel voor de toekomst van werkenden en jongeren. In de Tweede Kamer wordt namelijk het voorstel van 50PLUS behandeld om de rekenrente te verhogen. Dat zou betekenen dat gepensioneerden nu meer geld krijgen, ten koste van werkenden en jongeren, die meer risico gaan lopen op een lager pensioen.

Lees verder

Huisvesting voor jongeren moet hoog op de agenda

08 Mrt 2018

#

Voor elke partij moet het huisvestingsprobleem van jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart en essentieel punt zijn, zo pleiten Lysanne van Schaik en Kevin Brongers van de Jonge Democraten.

Lees verder

I can’t live WIV or WIVout you

07 Mrt 2018

#

Dat de Jonge Democraten vol gas geven op de campagne tegen de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV), zal je vast niet ontgaan zijn. Nu de campagne in volle gang is, kan ik me voorstellen dat je begint te denken: goh, waarom vinden de Jonge Democraten dit referendum zo belangrijk? En wat is er nou precies mis met die wet? In deze blogpost kaart ik daarom de veelvoorkomende vragen aan.

Lees verder