We zoeken leden voor de KasCo (voluit: Kascontrolecommissie). De KasCo is een onafhankelijk orgaan dat de penningmeester controleert, maar ook adviseert. De KasCo-leden komen ongeveer 4x per jaar samen om gevraagd en ongevraagd advies aan de Penningmeester uit te brengen over de begroting of de jaarrekening. Ook informeren zij de Algemene Afdelingsvergadering over het functioneren van de Penningmeester en de staat van de kas. Het is een leuke functie, die je weinig uur per kwartaal kost en daarnaast hoef je geen financiële ervaring of (voor)kennis te hebben.

Je kunt je kandideren door dit formulier in te vullen en te mailen naar de secretaris: secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl. Je kunt je in principe tot aanvang van de AAV (12 september) kandideren, maar het is fijn als je minstens een aantal dagen van te voren solliciteert.