#

Blog

Schamen voor Netflix?

28 Nov 2019

#

Nederland beschikt over de grootste datacenter hub van Europa: Amsterdam. En het dataverkeer groeit nog steeds als kool. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Zo is de hoeveelheid energie die deze data opslurpen enorm. 

Lees verder

Beste Jonge en oudere democraten,

09 Nov 2019

#

Mijn naam is Annabel Broer en ik ben sinds september voorzitter van het jeugdig geweten van D66: de Jonge Democraten. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor progressief-liberale jongeren. De vereniging waar onze leergierige leden zich verder ontwikkelen. Wij zijn de jongerentak die haar moederpartij verrijkt met vernieuwende ideeën en eerlijke kritiek. Of het nu gaat om maatschappelijke veranderingen zoals verhoging van de pensioenleeftijd en verlagen van de maximumsnelheid of om de interne gang van zaken, zoals de oproep voor meer discussie op congressen.

Lees verder

Maak Nederland koploper in de Europese energiehandel

09 Nov 2019

#

De Jonge Democraten pleiten ervoor dat D66 de doelstelling om Nederland energieneutraal te maken loslaat. De ambitie moet plaatsmaken voor een Europese energiestrategie. Voor Nederland betekent dit dat we, als dichtbevolkt land, ook aan de klimaatdoelen kunnen voldoen als we duurzame energie elders opwekken of duurzaam inkopen. Dit betekent niet dat de klimaatdoelstellingen naar beneden kunnen worden bijgesteld, enkel dat we een deel van de investeringen naar het buitenland verplaatsen. 

Lees verder

Moties D66 congres

07 Nov 2019

#

Aanstaande zaterdag is het D66 congres. Zoals altijd is het een behoorlijke uitdaging je tussen alle moties door te manoeuvreren. Wij zetten daarom de belangrijkste voor je op een rij. Het gehele overzicht kan je hier vinden. De behandeling van de moties is zaterdag in de EM De Jong zaal van 12.00 tot 15.45 uur. De volgorde van behandeling komt overeen met de volgorde waarin de moties genummerd zijn. De organisatorische moties komen eerst, de politieke moties daarna.

Lees verder

ALV 84 notulen en Huishoudelijk Reglement

07 Nov 2019

#

Op 7 september 2019 vond onze 84e ALV plaats. Tijdens dit congres is het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur, maar nog belangrijker zijn de besproken HR wijzigingen. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement kan je hier vinden 190907 Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Lees verder