#

Blog

Congresboek ALV 86

23 Mei 2020

#

Beste leden, Bij deze de eerste versie van het congresboek voor het aankomende digitale congres. Congresboek ALV 86 Hierin vinden jullie onder andere de bestuursverantwoording. Schriftelijke vragen kunnen tot 30 mei 23:59 worden ingestuurd via info@jd.nl

Lees verder

Onze reactie op berichtgeving appgroep Dagelijkse Standaard

13 Mei 2020

Vanavond is een bericht op de website 'Dagelijkse Standaard' gepubliceerd met enkele screenshots van een whatsappgroep die wij als vereniging wilden gebruiken in aanloop naar het congres van D66 eerder dit jaar. Er is een open link verspreid via onze afdelingsappgroepen waarmee je in deze appgroep kon komen. In deze appgroep kwamen via deze link op een gegeven moment ook voor ons onbekenden, dus niet JD-leden, terecht. Door enkelen van hen werden aanstootgevende of soms zelfs haatdragende berichten en afbeeldingen gedeeld. Deze zijn te zien op de screenshots die De Dagelijkse Standaard heeft gepubliceerd. Zij die deze berichten plaatsten, zijn hier op aangesproken. Toen dit niet werkte, is de appgroep meteen verwijderd. Dit alles binnen een uur na de eerste haatafbeelding.Hoewel het in dit geval geen JD’ers betrof, hechten wij eraan ferm afstand van deze apps te nemen. De feiten spreken voor zich, maar we balen ervan dat dit in een JD-appgroep is gepasseerd. Discriminatie, racisme, antisemitisme, homohaat, het zijn afgrijselijke uitwassen in onze samenleving die ver, heel ver af staan van waar de JD voor staat. Wij proberen alert te zijn op het gedrag van onze leden. En dat zullen we blijven doen. Ook in de toekomst. En mocht het onverhoopt toch eens nodig zijn, dan zullen we niet schromen in eigen kring hard op te treden.

Lees verder

KasCo gezocht!

12 Mei 2020

#

De Kascommissie (KasCo) controleert de financiën van de JD en geeft advies aan onze Landelijk Penningmeester, omtrent financiële zaken. De KasCo houdt het financiële beleid dat het Landelijk Bestuur uitvoert in de gaten en wordt hierover op de hoogte gehouden door de Landelijk Penningmeester. Daarnaast controleert de KasCo de uitgaven van het bestuur, en geeft het gevraagd en ongevraagd advies aan het LB en het Congres. Ook ondersteunt de Landelijke KasCo de AfdelingsKasCo's bij hun taken.

Lees verder

Vacature portefeuillehouder Economie, financiën & sociale zaken

06 Mei 2020

Portefeuillehouders zitten een landelijke politiek-inhoudelijke werkgroep voor en hebben kennis van en interesse in het thema van hun werkgroep. Zij adviseren het Landelijk Bestuur over de te voeren politieke lijn, schrijven opiniestukken en gaan met leden de discussie aan over thema’s die aan hun portefeuille zijn gerelateerd.

Lees verder

Corona-dreiging, 1500 mensen en een kraan

28 Apr 2020

In Griekenland, Aruba en Curaçao voltrekken zich dramatische taferelen in de vluchtelingenkampen. De voorzieningen zijn beperkt waardoor de ‘social distancing’ nauwelijks in stand kan worden gehouden en het opvolgen van hygiënische adviezen onmogelijk is. De Jonge Democraten maken zich hard voor het in Nederland opnemen van vluchtelingen uit deze crisisgebieden en het bieden van aanvullende noodhulp.

Lees verder