Wij zijn op zoek naar vier nieuwe portefeuillehouders! Portefeuillehouders zitten een landelijke politiek-inhoudelijke werkgroep voor en hebben kennis van en interesse in het thema van hun werkgroep. Zij adviseren het Landelijk Bestuur over de te voeren politieke lijn, schrijven opiniestukken en gaan met leden de discussie aan over thema’s die aan hun portefeuille zijn gerelateerd. Ze begeleiden de werkgroepleden met verschillende projecten en zorgen voor de ledenbinding binnen de werkgroep.

Lees hieronder verder om te ontdekken welke posities precies beschikbaar zijn! Voor alle posities geldt: Solliciteren kan door uiterlijk voor 21 januari 2022 om 23:59 een motivatiebrief van max. 400 woorden en je CV te mailen naar politiek@jongedemocraten.nl.  Let op! Voor duo’s die solliciteren ligt de lat hoger. Als duo moet je niet alleen allebei een individuele motivatie insturen, maar moet je samen een document insturen waarin jullie beargumenteren waarom jullie het als duo willen doen, wat daarvan de meerwaarde is en hoe jullie je samenwerking concreet gaan vormgeven. Dit is niet van toepassing voor de vacature duurzaamheid.

Sollicitatiegesprekken zullen in  de weken van 24 en 31 januari plaatsvinden. Je aanwezigheid wordt in principe verwacht op het kaderweekend van 19 en 20 februari. Verdere vragen kunnen ook naar Lars via politiek@jongedemocraten.nl.

Het kan natuurlijk zijn dat je zelf geen interesse hebt, maar je wel iemand binnen de vereniging kent die volgens jou uitermate geschikt is. Ook in die gevallen kunnen we je hulp gebruiken. Je kunt namelijk (anoniem) gebruik maken van jongedemocraten.nl/tip-de-poho en jouw voorkeur aan ons kenbaar maken!

 

Portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Media

Kunst, cultuur en media hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij. Het kan shockeren en het vanzelfsprekend ter discussie stellen, maar daarnaast heeft het ook een verbindende werking en kan het dienen als vermaak. In de werkgroep Kunst, Cultuur & Media worden alle facetten die onder dit beleidsterrein vallen besproken: van de rol van de publieke omroep tot kunst- en cultuureducatie.  En natuurlijk is er ruimte voor  onderwerpen binnen Kunst, Cultuur en Media die je zelf interessant vindt! Door met elkaar te discussiëren en samen de sector te verkennen neem je met de werkgroep een progressief standpunt in. Daarnaast is het een heel gezellige werkgroep dat regelmatig met elkaar borrelt of samen een (culturele) activiteit onderneemt!

Wat de werkgroep precies doet wordt door de werkgroepleden en de portefeuillehouder zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Heb jij ideeën waarvan je vindt dat het op de politieke agenda zou moeten komen? Solliciteer dan vooral!

Profiel:

 • Is lid van de JD en vindt het leuk om een team te overzien en begeleiden.
 •  Heeft relevante kennis en ervaring.
 •  Beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 •  Is beschikbaar voor minstens één jaar.
 • Heeft affiniteit met het kunst, cultuur & media .
 •  Is zelfstandig en proactief.
 •  Tijdsindicatie: 6 tot 8 uur per week

Wij bieden:

 • Kaderfunctie voor minimaal een jaar.
 • Ruim scholingsaanbod
 • Vergoeding voor reiskosten (60%).
 • Veel ruimte om eigen ideeën en projecten te verwezenlijken.

 

Portefeuillehouder Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De werkgroep Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, als infectieziekten, lichaamsbeweging, preventie, welzijn en zorgkosten. Voor de Nederlandse kiezer is de gezondheidszorg al jaren het belangrijkste thema en er gaat jaarlijks bijna 100 miljard euro naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het meeste van alle ministeries. Daarnaast behoort de gezondheidszorg in Nederland tot de beste in de wereld en is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Des te belangrijker dat wij als Jonge Democraten hier een vooruitstrevende visie op hebben!

Wat de werkgroep precies doet wordt door de werkgroepleden en de portefeuillehouder zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Heb jij ideeën waarvan je vindt dat het op de politieke agenda zou moeten komen? Solliciteer dan vooral!

Profiel:

 • Is lid van de JD en vindt het leuk om een team te overzien en begeleiden.
 • Heeft relevante kennis en ervaring.
 • Beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 • Is beschikbaar voor minstens één jaar.
 • Heeft affiniteit met het volksgezondheid .
 • Is zelfstandig en proactief.
 • Tijdsindicatie: 6 tot 8 uur per week

Wij bieden:

 • Kaderfunctie voor minimaal een jaar.
 • Ruim scholingsaanbod
 • Vergoeding voor reiskosten (60%).
 • Veel ruimte om eigen ideeën en projecten te verwezenlijken.

 

Extra portefeuillehouder Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid zoekt de versterking van een extra portefeuillehouder.  

De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Met name energie, milieu, voedsel en landbouw. De werkgroep denkt na over oplossingen voor de klimaatcrisis. De energievoorziening van de toekomst is een duurzame energievoorziening, wij denken na over hoe dit ingevuld zou moeten worden en hoe de transitie naar duurzame energie mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het voedselvraagstuk. Verdeling- en verspillingsproblemen en herkomst- en samenstellinginformatie hebben hier prioriteit. In de werkgroep wordt nagedacht over deze problematiek en de oplossingen hiervoor. Tot slot spreken wij uitvoerig over afval, het sluiten van kringlopen en het inrichten van ecosystemen.

Wat de werkgroep Duurzaamheid precies doet wordt door de werkgroepleden en de portefeuillehouder zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe wij de klimaatcrisis aan moeten pakken, of heb je een idee waarvan je vindt dat het op de politieke agenda (van de JD) zou moeten komen? Solliciteer dan vooral!

Profiel:

 • Is lid van de JD en vindt het leuk om een team te overzien en begeleiden.
 • Heeft relevante ervaring.
 • Beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 • Is beschikbaar voor minstens één jaar.
 • Heeft affiniteit met duurzaamheid.
 • Is zelfstandig en proactief.
 • Tijdsindicatie: 6 tot 8 uur per week

Wij bieden:

 • Kaderfunctie voor minimaal een jaar.
 • Ruim scholingsaanbod
 • Vergoeding voor reiskosten (60%).
 • Veel ruimte om eigen ideeën en projecten te verwezenlijken.

 

Portefeuillehouder Digitalisering & Automatisering

Deze werkgroep houdt zich bezig met belangrijke thema’s betreffende de grote digitale transformatie van de maatschappij. De samenleving om ons heen verandert in hoog tempo. Nieuwe technologieën maken het onmogelijke mogelijk en hebben iedereen op deze wereld dichterbij gebracht dan ooit. Maar deze grote veranderingen brengen ook nieuwe zorgen met zich mee. Wat als robots beter zijn in jouw baan dan jijzelf? Hoe beschermen we onszelf tegen cybermisdaad en -aanvallen? Mogen overheid algoritmes jouw dagelijks leven controleren op ongewenst gedrag? Hoe beschermen we privacy en andere burgerrechten in een digitaliserende samenleving? Hoe waardevol vinden we fysiek contact met andere mensen nog? En hoe maken we de digitale wereld toegankelijk voor iedereen?

Wat de werkgroep precies doet wordt door de werkgroepleden en de portefeuillehouder zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Heb jij ideeën waarvan je vindt dat het op de politieke agenda zou moeten komen? Solliciteer dan vooral!

Profiel:

 • Is lid van de JD en vindt het leuk om een team te overzien en begeleiden.
 •  Heeft relevante kennis en ervaring.
 •  Beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 •  Is beschikbaar voor minstens één jaar.
 • Heeft affiniteit met digitalisering 
 •  Is zelfstandig en proactief.
 • Tijdsindicatie: 6 tot 8 uur per week

Wij bieden:

 • Kaderfunctie voor minimaal een jaar.
 • Ruim scholingsaanbod
 • Vergoeding voor reiskosten (60%).
 • Veel ruimte om eigen ideeën en projecten te verwezenlijken.