Op 7 december is de PAV! Naast dat deze AAV vooral om de politiek zal gaan, is dit ook het laatste moment waarop het nog mogelijk is je verkiesbaar te stellen voor de nog vacante functies in ons afdelingsbestuur. Hieronder lichten we toe wat één van deze functies inhoudt: Bestuurslid Politiek.

Wat houd de functie in?

Als bestuurslid Politiek ben je verantwoordelijk voor de politieke lijn binnen het bestuur. Dit houdt in dat je op de hoogte bent van de inhoud van zowel het Regionaal Politiek Programma (RPP) als het landelijke Politieke Programma (PP). Je zorgt er onder andere voor dat het RPP up-to-date blijft. Daarnaast zorg je ervoor dat leden kwalitatief goede moties aanleveren voor de landelijke congressen. Je bent er verantwoordelijk voor dat dit binnen de vereniging leeft en draagt daar zelf ook aan bij door het indienen van eigen moties. Tot slot ben je actief betrokken bij de politieke commissie en zorg je ervoor dat deze levendig blijft en activeer je de leden wanneer dit nodig is.

Als bestuurslid Politiek ben je er ook verantwoordelijk voor dat de standpunten van de Jonge Democraten Amsterdam naar buiten toe uitgedragen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je opinieartikelen publiceert in de krant, maar dit betekent ook dat je bij de gemeenteraadsfractie van D66 Amsterdam de stem van de jongeren vertegenwoordigt. Je bent proactief bij het onderhouden van contacten met de gemeenteraadsfractie, maar bijvoorbeeld ook met de provinciale staten van Noord-Holland.

Wat ga je doen?

Hoe de functie precies wordt ingevuld verschilt per bestuur / persoon. De volgende kerntaken behoren tot de functie van een bestuurslid Politiek:

 •  Amendementen en resoluties verzinnen en aanleveren op de verkiezingsprogramma’s van D66 Amsterdam en Noord-Holland;
 • Herschrijven en aanvullen van het Regionaal Politiek Programma (RPP) aan de hand van de actualiteiten;
 • Verzinnen van politieke moties en leden motiveren en activeren om zelf moties aan te leveren;
 • Contact onderhouden met en het ondersteunen van de voorzitter van de politieke commissie;
 • Samen met de voorzitter aanwezig zijn bij de fractievergaderingen van D66 Amsterdam en de contacten met de gemeenteraad en de provinciale staten proactief onderhouden;
 • Opiniestukken verzinnen en schrijven in samenwerking met de rest van het Amsterdamse bestuur, de politieke output op Twitter bijhouden en persberichten schrijven;
 • Ludieke acties of politiek georiënteerde activiteiten bedenken en helpen met het opzetten hiervan in samenwerking met de rest van het Amsterdamse bestuur; en
 • Samen met het bestuurslid Profilering de campagne voor de provinciale staten en waterschappen van 2023 opzetten en uitvoeren.

Wie ben jij?

Voor het uitvoeren van de taken zijn er een aantal kwaliteiten die een goed bestuurslid Politiek kenmerken. Dit betekent uiteraard niet dat je over alle competenties hoeft te beschikken. Zie deze punten vooral als leerpunten en -doelen waar je naartoe kunt werken.

 • Je bent een politiek dier:

Je weer wat er speelt op zowel landelijke als lokaal niveau en je bent in staat om mee te praten in het publieke debat;

 • Je hebt inhoudelijke kennis, zowel op landelijk als lokaal niveau:

Je kent het Politiek Programma (PP) en Regionaal Politiek Programma (RPP) van de JD(A) en bent in staat om de inhoud hiervan uit te dragen naar de buitenwereld, ook als deze afwijkt van je eigen opvattingen;

 • Je hebt een dikke huid:

Je kan tegen een stootje en bent niet bang om in discussie te gaan met bijvoorbeeld wethouders of gemeenteraadsleden;

 • Je kan publiekelijk optreden:

Je bent in staat waar nodig de pers te woord te staan en weet hoe je persberichten opstelt.

Dit lijkt mij leuk, wat nu?

Twijfel je nog? We denken graag mee! Je kunt op de website bij het kopje “Bestuur” al onze e-mailadressen vinden. Vragen over de procedure? Neem dan contact op met Charles via secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl of met Floris via voorzitteramsterdam@jongedemocraten.nl.

Je kunt je tot 4 December kandideren door dit kandidaatstellingsformulier in te vullen en op te sturen naar secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl. Daarna zul je benaderd worden om een gesprek met de RvA (Raad van Advies) in te plannen.