Op de vorige wissel-AAV is bestuur Visser II aangetreden. In het nieuwe bestuur ontbreekt nog een bestuurslid Pers & Politiek. Daarom heeft het bestuur een vacature geopend voor een ad interim bestuurslid Pers & Politiek.

Het bestuurslid Pers & Politiek is verantwoordelijk voor het bewaken van onze politiek lijn, het contact met D66 Utrecht en met de landelijk JD. Ook draagt dit bestuurslid bij aan het bedenken van resoluties en moties voor zowel het lokaal als het landelijke politiek programma. Verder stimuleer je leden na te denken over politieke inhoud.

Deze functie is ad interim, dat betekent dat het op een paar punten verschilt van een normale functie binnen het afdelingsbestuur. Een interim benoeming is geldig tot de volgende AAV, op dat moment zal het bestuur een nieuwe vacature uitzetten voor een formeel bestuurslid dat ingestemd kan worden door de AAV. Mocht jij ad interim bestuurslid worden, is het uiteraard mogelijk om je daarna officieel te kandideren voor de AAV. Als ad interim bestuurslid mag je alle taken van de functie gewoon uitvoeren maar je hebt geen officieel stemrecht op bestuursvergaderingen.

Heb jij interesse in deze functie of wil je er meer over weten? Stuur dan een mailtje naar secretaris.utrecht@jongedemocraten.nl!

Je kunt je uiterlijk woensdag 30 september aanmelden. We zien jullie aanmeldingen tegemoet!