Momenteel hebben wij een ad interim bestuurslid Pers & Politiek, daar willen wij natuurlijk een volwaardig bestuurslid van maken. Daarom is deze vacature nu open zodat de AAV in december een bestuurslid kan verkiezen.

Het bestuurslid Pers & Politiek is verantwoordelijk voor het bewaken van onze politiek lijn, het contact met D66 Utrecht en met de landelijke JD. Ook draagt dit bestuurslid bij aan het bedenken van resoluties en moties voor zowel het lokaal als het landelijke politiek programma. Verder stimuleer je leden na te denken over politieke inhoud.

Heb jij interesse in deze functie? Vul dan het onderstaande kandidaatstellingsformulier in en mail het naar secretaris.utrecht@jongedemocraten.nl. Na je aanmelding zal er een gesprek volgen met de oriëntatiecommissie. Zij zullen je wat vragen stellen over je motivatie en plannen voor de functie en vervolgens een advies schrijven dat op de AAV gepresenteerd wordt.

Bij vragen kan je het functieprofiel hieronder bekijken of het afdelingsbestuur benaderen.

Leden kunnen zich uiterlijk 14 december aanmelden. Voor kandidaten die een gesprek met de oriëntatiecommissie willen is de deadline 8 december.