Op 7 december is de PAV! Naast dat deze AAV vooral om de politiek zal gaan, is dit ook het laatste moment waarop het nog mogelijk is je verkiesbaar te stellen voor de nog vacante functies in ons afdelingsbestuur. Hieronder lichten we toe wat één van deze functies inhoudt: Bestuurslid Organisatie.

Wat houdt de functie in?

Als bestuurslid organisatie heb je een belangrijke en verantwoordelijke rol. Het is namelijk jouw functie om te zorgen dat de agenda van onze prachtige vereniging vol blijft met een wijde variatie aan activiteiten; leuke, interessante en leerzame.

Als organisator ben je voornamelijk bezig met het lobbyen voor- en voorbereiden van evenementen zoals debatten, sprekers, thema avonden, trainingen en borrels. Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen maar werk je samen met leden, werkgroepen, commissies, andere afdelingen en andere politieke jongerenorganisaties. Wel is het essentieel dat jij een overzicht houdt en een leidende rol neemt in dit proces. Je bent namelijk dé contactpersoon voor en over elke activiteit.

Wat ga je doen?

Hoe de functie precies wordt ingevuld, verschilt per bestuur/persoon. De volgende kerntaken behoren tot de functie van een bestuurslid Organisatie:

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatorische taken van onze activiteiten
 • Je bent dé contactpersoon, zowel binnen als buiten de vereniging of politiek, bijvoorbeeld in werkgroepen/commissies of met experts die je als spreker wilt uitnodigen
 • Je leert overzicht te houden en leert hoe je problemen oplost als er iets tegenzit
 • Je kan veel creativiteit kwijt in het bedenken en organiseren van activiteiten
 • Je leert heel goed om ideeën en doelen om te zetten naar concrete acties en taken
 • Je vergaart een flinke dosis organisatorische skills waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Wie ben jij?

Voor het uitvoeren van de taken zijn er een aantal kwaliteiten gedefinieerd die een goed bestuurslid Organisatie kenmerken. Dit betekent uiteraard niet dat je over alle competenties hoeft te beschikken. Zie deze punten vooral als leerpunten en doelen waar je naartoe kunt werken:

 • Je bent organisatorisch sterk;
 • Je hebt een helikopterview zodat je alles rondom een activiteit kan overzien;
 • Je bent pro-actief;
 • Je bent flexibel;
 • Je kan dingen regelen; en
 • Je kan mensen aansturen wanneer nodig.

Dit lijkt mij leuk, wat nu?

Twijfel je nog? We denken graag mee! Je kunt op de website bij het kopje “Bestuur” al onze e-mailadressen vinden. Vragen over de procedure? Neem dan contact op met Charles via secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl of met Floris via voorzitteramsterdam@jongedemocraten.nl.

Je kunt je tot 4 december kandideren door dit kandidaatstellingsformulier in te vullen en op te sturen naar secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl. Daarna zul je benaderd worden om een gesprek met de RvA (Raad van Advies) in te plannen.