Voor de aankomende AAV op december 19 staan er nog vacatures open voor het bestuur. Hieronder zie je de functie omschrijvingen.

Voorzitter

De voorzitter is een spin in het web. Een verbinder tussen bestuursleden, andere JD-afdelingen, PJO’s, het landelijk bestuur en lokale D66-contacten. De voorzitter voelt zich verantwoordelijk voor het wel en wee van haar/zijn bestuursgenoten. Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en stuur je het bestuur aan waar nodig. Het is dus van belang dat je weet wat er speelt binnen de afdeling. Ten slotte is de voorzitter het gezicht van de afdeling naar buiten toe. De voorzitter moet dus in staat zijn de gang van zaken binnen de afdeling goed te verwoorden.

Algemeen Secretaris:

Als Algemeen Secretaris (AS) ben je voornamelijk bezig met de praktische zaken om het bestuur en de afdeling op rolletjes te laten lopen. Zo onderhoud je de afdelingswebsite, stuur je de nieuwsbrief rond en notuleer je tijdens de bestuursvergaderingen. Ook ben je er voor verantwoordelijk dat het archief van de afdeling op orde blijft.


Daarnaast ben je een brug tussen bestuur en  leden. Jij zorgt ervoor dat als iemand binnen of buiten de afdeling iemand van het bestuur nodig heeft ze snel bij de juiste persoon uitkomen. Door je functie weet jij als eerste wie de nieuwe leden zijn. Het is daardoor makkelijk om nieuwe leden te verwelkomen. Tevens sta je klaar voor het beantwoorden van vragen van (potentiële) leden. Je helpt leden wegwijs te worden in de organisatie. Bij je functie als brug tussen leden en bestuur hoort ook het organiseren van de Algemene Afdelingsvergaderingen en het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief. Je houdt ook de website bij met nieuwe activiteiten en berichten online zetten.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Dit betekent dat de penningmeester zich bezighoudt met alles wat met geld te maken heeft en ook de bezittingen van de Afdeling onder zijn of haar toezicht heeft. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie, het werven van inkomsten en het betalen van de uitgaven. Vanuit deze taken werkt de penningmeester samen met alle bestuursleden om financiering en inhoud op elkaar af te stemmen. Je bent in staat om de financiën secuur en netjes bij te houden, en legt hier verantwoording over af naar de Kasco en de ALV.

Bestuurslid Organisatie

Als bestuurslid Organisatie ben je verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen de afdeling. Aan het begin van je periode maak je een planning van een afwisselend scala aan activiteiten, zoals trainingen, debatten en symposia. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden met locatie en de interesse van de leden. Daarbovenop organiseer je activiteiten. Dit kan samen met andere bestuursleden, het gezelligheidsteam, het politiek team, een andere JD afdeling of andere PJO. Het helpt hierbij om gestructureerd te kunnen werken en communicatief te zijn.

Bestuurslid Pers & Politiek:

Net zoals de maatschappij altijd in ontwikkeling is, zijn de politieke standpunten van de JD dat ook. Het Bestuurslid Pers & Politiek is verantwoordelijk voor het waarborgen en uitdragen van het politieke programma van de JD in Brabant. Dat betekent dat je lokale en regionale politiek in de gaten houdt en inspringt op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor jongeren en de JD. Denk hierbij aan lobbyen en acties opzetten, een debat of thema avond organiseren en het schrijven van moties. Met deze activiteiten creëer je zowel een politiek platform voor leden binnen de afdeling om de discussie en het gesprek met elkaar aan te gaan, als een mogelijkheid om de standpunten van de JD naar buiten toe te dragen. 

Daarnaast ben je de drijvende kracht achter het politiek team. Daar werk je nauw samen met die voorzitter om samen met het politiek team de politieke kant te waarborgen en daar over na te denken. 

Tot slot onderhoudt het Bestuurslid Pers & Politiek samen met Extern de relatie met D66, door bijvoorbeeld naar raadsvergaderingen en fractievergaderingen te gaan en contact te houden met raadsleden. Zo kan de JD invloed hebben op het programma van D66, en weet D66 ons makkelijk te vinden voor politieke onderwerpen specifiek voor jongeren. n. Interviews voor op de website als JD’er van de maand zijn ook jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast zet je je in voor de aanwezigheid van de JD in de (lokale) pers, zodat de JD haar mening kan laten horen in het publieke debat. Dat doe je in de vorm van politieke acties en/of het schrijven van opiniestukken en persberichten. 

Bestuurslid Intern:

Als Bestuurslid Intern ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen de regiocommissie Limburg. Je stuurt de regiocommissie aan en helpt ze met het organiseren van activiteiten en werven van leden.

Daarnaast is ledenbinding een belangrijke taak. Samen met de algemeen secretaris coördineer je de verwelkoming van nieuwe leden in de afdeling en organiseer je nieuwe-leden-momenten. Ook hou je je bezig met scholing en vorming binnen de afdeling. Wil een lid zijn of haar capaciteiten ontwikkelen? Dan weet jij precies wie je daarvoor moet benaderen! Lijkt het je leuk om een training te organiseren? Dan ben jij daar de aangewezen persoon voor. Ook coördineer je de bestuursopvolging en ben je verantwoordelijk voor oriëntatie commissie.

Bestuurslid Extern

De functie extern is iemand die namens het bestuur en de afdeling contacten legt en onderhoudt. Verder kijkt deze functie ook naar het beeld wat de afdeling naar buiten toe uitdraagt. Het raakt dus veel andere bestuursfuncties, waaronder de bestuursleden intern, profilering, pers en politiek en de voorzitter. De focus ligt op de contacten met D66, per regio verdeelt met het bestuurslid pers en politiek. Maar voornamelijk ook op ledenwerving, hier in samenwerking met het bestuurslid intern die zich bezighoudt met ledenbinding.

Bestuurslid Profilering

Het Bestuurslid Profilering houdt zich bezig met alle promotionele acties van de afdeling, zowel intern als extern. Dit betekent dat je bezig bent met de (online) promotie van onze activiteiten, van de afdeling in het algemeen en dat je onze politieke standpunten naar buiten weet te dragen. Interviews voor op de website als JD’er van de maand zijn ook jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast zet je je in voor de aanwezigheid van de JD in de (lokale) pers, zodat de JD haar mening kan laten horen in het publieke debat. Dat doe je in de vorm van politieke acties en/of het schrijven van opiniestukken en persberichten, waarbij je nauw samenwerkt met het Bestuurslid Politiek. Ook ben je samen met het bestuurslid Intern bezig met het werven van leden. Tijdens de verkiezingen ben je tevens verantwoordelijk voor de campagneactiviteiten van de JD, zowel op straat als online. Ook de grootste promotieactie van het jaar, het Zomeroffensief, valt onder jouw verantwoordelijkheid. Het Zomeroffensief vindt altijd in augustus plaats, en het is de uitgelezen gelegenheid om nieuwe leden onder studenten en andere jongerenorganisaties te werven. Het bestuurslid Promotie houdt tot slot de promotie-set (flyers, banner, vlag, pennen, etc.) in beheer en houdt de social media kanalen up to date.

Algemeen Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid heb je geen vooraf vastgestelde portefeuilles. Deze kunnen later vastgesteld worden, maar dit is niet verplicht. In principe ben je als algemeen bestuurslid een manusje van alles. Je helpt andere bestuursleden waar nodig, door bijvoorbeeld taken over te nemen wanneer ze het te druk hebben met andere taken. Deze functie heeft een enorm vrije invulling en is geschikt als je behoefte hebt aan veel vrijheid en flexibiliteit als bestuurslid.

Heb je interesse in een van deze twee functies?

Stel je kandidaat door het kandidaatstellingsformulier in te vullen en te sturen naar secretaris.brabant@jongedemocraten.nl .

Bij vragen over de functies en wat deze verder inhouden dan kun je iemand van het bestuur benaderen of mailen naar brabant@jongedemocraten.nl.