#

Beginselenprogramma

Beginselenprogramma

De Jonge Democraten zijn een progressief-liberale politieke jongerenorganisatie. Wij staan voor een samenleving waarin ieder individu naar eigen inzicht zijn leven in kan en mag richten voor zover dat niet ten koste gaat van de vrijheid van anderen. Democratie is voor de Jonge Democraten een essentieel middel om deze vrijheid voor iedereen te waarborgen. Daarvoor is het ook belangrijk dat eenieder die in Nederland woont de waarden die aan het fundament van de democratie liggen, zoals gelijkwaardigheid en solidariteit, onderschrijft. De Jonge Democraten vieren de diverse samenleving die op deze wijze kan ontstaan. Een vrijzinnige houding ten overstaan van het publiek debat en een wederzijds respect voor onze onderlinge verschillen zijn in zo’n diverse samenleving absoluut noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat wij ervoor zorgen dat een dergelijke samenleving voortdurend kan blijven bestaan zodat volgende generaties ook van onze vrijheden kunnen genieten.

Het hele beginselenprogramma kun je hier lezen.
Wil je meedenken over het beginselprogramma? Neem dan contact op met de portefeuillehouder Filosofie!