#

Zorg & Medische Ethiek

Zorg & Medische Ethiek

Zorg

De Jonge Democraten geloven dat gereguleerde marktwerking de beste manier is om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Het is van belang privaat kapitaal toe te laten op de markt om de efficiëntie van de zorg te verbeteren. De kwaliteit en efficiëntie van zorg moet gemeten worden middels kwaliteitsindicatoren om dit meetbaar en transparant te maken. Verder zien wij graag dat het eigen risico wordt afgeschaft en vervangen door een eigen bijdrage met een bovengrens voor de totale bijdrage per jaar. Het betaalbaar houden van geneesmiddelen heeft hoge prioriteit. Om de mens gezond te houden staat preventie centraal. Burgers moeten natuurlijk vrij zijn hun leven in te richten, maar zich ook bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. De overheid kan een bijdrage leveren door gezond gedrag sterk te stimuleren en ongezond te ontmoedigen. De huisarts is de spin in het web van het Nederlandse zorgsysteem. De rol van de huisarts dient versterkt te worden, ook uit kostenoverwegingen.

Medische ethiek

De Jonge Democraten staan pal voor enkele medisch-ethische grondrechten. Elke vrouw heeft het recht op een veilig uitgevoerde abortus bij een ongewenste zwangerschap. Euthanasie en hulp bij zelfdoding moeten voor eenieder beschikbaar zijn die vrijwillig en weloverwogen de keuze maakt om het leven te beëindigen. Verder zijn de Jonge Democraten voorstander van liberalisering van veel op dit moment actuele medisch-ethische kwesties. Commercieel draagmoederschap moet onder voorwaarden worden toegestaan, net als genetische modificatie bij fatale of zeer ernstige ziektes. Een voltooid leven kan ook voldoen aan de criteria voor uitzichtloos en ondraaglijk lijden en een psychiatrische stoornis of dementie hoeft niet per definitie te leiden tot wilsonbekwaamheid. Het actief donorregistratiesysteem levert volgens de Jonge Democraten een grote bijdrage aan het oplossen van het tekort aan donoren. Een vergoeding voor vrijwillige orgaandonatie zou het orgaantekort verder kunnen oplossen.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in het hoofdstuk Volksgezondheid
Wil jij meepraten over dit onderwerp? Sluit je dan aan bij de werkgroep Volksgezondheid.