#

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Onderwijs

Onderwijs moet mensen voorbereiden op de samenleving waarin wij nu en later participeren. De Jonge Democraten gaan voor een dynamisch onderwijssysteem waarin aandacht is voor elke persoon in het bijzonder en rekening wordt gehouden met een veranderende wereld. Leraren krijgen de steun die ze nodig hebben en verdienen. Iedereen is veilig in het onderwijs en iedereen kan meepraten over hun eigen onderwijs.

Wetenschap

De waarde van wetenschap neemt veel verschillende vormen aan. Zo leidt wetenschappelijke vooruitgang vaak tot maatschappelijke vooruitgang en heeft het een toenemende invloed op de samenleving. Haar verantwoordelijkheden zijn dan ook groot. Van publieke en private kennisinstellingen wordt gevraagd excellent onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie te leveren. Een faciliterend beleid dat ruimte biedt aan een sector met grote zelfregulerende capaciteiten is van belang om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken.

Kunst, cultuur en media

De Jonge Democraten geloven dat kunst en cultuur zowel intrinsiek als economisch waardevol zijn voor de samenleving. Kunst en cultuur kunnen mensen aan het denken zetten en informeren. Daarnaast dragen ze bij aan een prettige leefomgeving en stimuleren ze toerisme. Aangezien de waarde van kunst en cultuur niet altijd zichtbaar is dient de overheid een rol te hebben in het faciliteren en stimuleren van kunst en cultuur. De overheid moet echter terughoudend zijn in het stellen van kaders. Samen met de kunst- en cultuursector zelf dient de overheid te streven naar toegankelijkheid, diversiteit, innovatie en kwaliteit. De overheid heeft hierin een faciliterende rol en de sector een inhoudelijke. Creativiteit en innovatie worden namelijk vooral gestimuleerd wanneer het proces vrijgelaten wordt. Binnen het medialandschap heeft de overheid een belangrijke rol in het open, onafhankelijk, divers en transparant houden van de media. De Jonge Democraten streven naar een vernieuwende en inhoudelijke omroep met een sterk fundament van expertise en kunde. Programma’s op de publieke omroep dienen zich met name te richten op het gebied van  informatie en nieuws, sport, cultuur, opinie en debat, onderwijs, onderzoeksjournalistiek en educatie.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over deze thema's in de hoofdstukken Kunst, Cultuur en Media en Onderwijs en Wetenschap.
Praat mee over deze thema’s in de werkgroep Onderwijs & Wetenschap of de werkgroep Kunst, Cultuur & Media.