#

Inclusiviteit & Asielbeleid

Inclusiviteit & Asielbeleid

Inclusiviteit

De Jonge Democraten staan voor een inclusieve maatschappij. Diversiteit levert een positieve bijdrage aan de gehele samenleving. Elk individu moet in alle vrijheid deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Dit staat los van geslacht, geloof, beperking, seksuele voorkeur of culturele en etnische afkomst. Wij staan voor een toegankelijk, divers en tolerant Nederland waar discriminatie onacceptabel is.

De Jonge Democraten zien sociaal-maatschappelijke, politieke en economische participatie als een belangrijk middel voor inclusiviteit en individuele ontplooiing. Door samen te werken en samen te leven wordt er van elkaar geleerd, worden vernieuwende initiatieven ontwikkeld en worden positieve bijdragen aan de samenleving geleverd. De Jonge Democraten vinden dat er voldoende aandacht moet zijn voor groepen in onze samenleving die worden buitengesloten (op grond van geslacht, geloof, beperking, seksuele voorkeur of culturele en etnische afkomst). Voor deze groepen is een gerichte benadering nodig waarbij de overheid een belangrijke faciliterende rol speelt.

Asiel & Migratie

De Jonge Democraten willen verschillen tussen Europese landen voorkomen; om dit te bereiken dient alle asielwet- en regelgeving op Europees niveau vastgesteld te worden. Volgens dit beleid vragen asielzoekers een Europees asiel aan in plaats van een nationaal asiel. Op deze manier kan Europa als eenheid optreden om te zorgen voor een uniform humaan asielbeleid, waarbij de financiële lasten en het aantal asielzoekers binnen Europa eerlijk worden verdeeld.

In afwachting van de beoordeling van de aanvraag verblijft de vluchteling in een van de Europese asielzoekerscentra. Dit is niet noodzakelijk het land van binnenkomst. Om te voorkomen dat vluchtelingen slachtoffer worden van mensensmokkel en/of in gammele bootjes een overtocht maken, dient een alternatief te worden geboden voor illegale migratie. De Jonge Democraten pleiten hieromtrent voor het kunnen starten van een asielprocedure in het land van herkomst of een land in de regio. Bij een toekenning kan legaal Europa worden ingereisd.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in de hoofdstukken Diversiteit en Participatie en Justitie (paragraaf 11.4).
Bij de werkgroep Diversiteit & Participatie en de werkgroep Justitie kun je over deze onderwerpen meepraten.