Politieke opinie

Jonge Democraten lanceren 'Stemfiechallenge'

De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, lanceren de Stemfiechallenge. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De actie is geïnspireerd door de Ice Bucket Challenge waarmee geld werd opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS. 
 
Het plan is dat mensen die gaan stemmen een selfie van zichzelf maken met hun stemkaart in de hand. Die selfie wordt vervolgens op sociale media geplaatst, waarbij de plaatser minimaal drie mensen, maar het liefst zoveel mogelijk, 'uitdaagt' om hetzelfde te doen en daarbij ook weer mensen te nomineren. De geschatte opkomst van jongeren (18-25 jaar) ligt op 56%. Daarmee scoren jongeren ver onder het landelijk gemiddelde, dat rond de 70% ligt. 
 
Voorzitter van de Jonge Democraten Wouter van Erkel hoopt dat actie veel effect zal sorteren: ''In Verenigde Staten en en Groot-Brittanië had een hogere jongerenopkomst ervoor kunnen zorgen dat de uitslagen anders waren geweest. Helaas zien we ook hier dat jongeren te weinig stemmen. Iedere stem die deze actie extra oplevert is fantastisch nieuws. We moeten voorkomen dat oud de toekomst kiest die jong niet wil.''
 
De Jonge Democraten roepen wel op de stemfies met de stemkaart in de hand te maken en niet in het stemhokje met het stemformulier. ''We willen mensen niet aanzetten tot het prijsgeven van hun geheime stem'', aldus Van Erkel.

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool
Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op vrijdag 10 maart de Polaire dag “Als het ijs smelt: wat zijn de gevolgen?” in het Museum Volkenkunde in Leiden. Studenten en maatschappelijke organisaties komen bijeen om te praten over de toekomst van de poolgebieden en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. De politieke jongerenorganisaties (PJO’s)  ROOD, Pink, CDJA, Jonge Socialisten, Oppositie, Perspectief, DWARS en de Jonge Democraten grijpen deze mogelijkheid aan om hun Arctisch Manifest te presenteren.

Het Arctisch Manifest is een initiatief van de PJO’s om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de gevolgen voor het Noordpoolgebied. In de Nederlandse politiek en zeker tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen blijven deze problemen onderbelicht. Het manifest bestaat uit vier kernpunten; minimaliseer de gevolgen van klimaatverandering, bescherm leefgebied van dier en mens, stimuleer onderzoek en versterk internationale samenwerking. Jonge Democraten voorzitter Wouter van Erkel: “We zijn bijzonder trots dat we als politieke jongeren dit statement kunnen maken. Na aanzet van Jan Terlouw is het aan ons om deze samenwerking sterk te houden en door te ontwikkelen. Het tegengaan van klimaatverandering is de verantwoordelijkheid van iedereen. Het is tenslotte de grootste zorg voor volgende generaties. Het wordt dan ook niet alleen tijd voor een ambitieuzer energiebeleid in ons land, maar ook de andere punten die in het manifest genoemd worden verdienen meer prioriteit. Het is aan het nieuwe kabinet om hier gehoor aan te geven.” De organisaties NJR, Wereld Natuur Fonds en Urgenda, maar ook de bedrijven Eneco en KPN ondersteunen het Arctisch Manifest.

Het Arctisch Manifest wordt gepresenteerd tijdens de Polaire Dag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) en Kandidaat-Kamerlid Arno Bonte (Groenlinks) zullen aan het einde van de presentatie het Manifest in ontvangst nemen. De samenwerkende politieke jongeren hopen dat het Arctisch Manifest zal worden meegenomen in de onderhandelingen voor een toekomstig regeerakkoord.

Lees het Arctisch Manifest hier (pdf)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Laura Neijenhuis, Bestuurslid Internationaal via internationaal@jd.nl / 06 3420 3163

Reactie op kritiek De Brouwer op pensioenfilmpje

Verduidelijking 

Rob de Brouwer probeert ons pensioenfilmpje te ontleden en is daarbij zeer kritisch. In dit stuk zullen we punt voor punt op zijn kritiek in gaan. 

Het eerste punt van De Brouwer gaat over de hoogte van de premie. Volgens hem komt dat bij lange na niet in de buurt van de door ons geschetste 25%. Daarbij rekent hij het werkgeversdeel van de premie niet mee. Dat is niet terecht. Het werkgeversdeel van de premie is gewoon een onderdeel van de vergoeding die een werknemer ontvangt voor zijn inspanningen. 

Waar De Brouwer een punt heeft, is als het gaat om de franchise. De franchise wordt eerst afgetrokken van het salaris, voordat de pensioenpremie berekend wordt. Dat hadden we kunnen vermelden, maar daar was het filmpje wel een stuk gecompliceerder van geworden. Net als de site loonvoorlater.nl vaak doet, hebben we de materie iets versimpeld. Tegenover die franchise staat natuurlijk wel dat jongeren ook verplicht AOW-premie afdragen. Dat doen we overigens met plezier: het is solidair om deze premie af te staan voor onze ouderen, en de AOW is een prachtige (welvaartsvaste!) basisvoorziening die er voor zorgt dat de armoede onder ouderen in Nederland de laagste is van de gehele wereld. 

Ook over de hoogte van de 25% is De Brouwer het met ons oneens. Hij beweert dat de hoogte van de premie eerder rond de 20% is. Het hangt natuurlijk van het pensioenfonds af, maar we zien een tendens dat de premies steeds hoger worden.  Dat is een gevolg van de lage rente. Als we het ABP als voorbeeld nemen zien we dat de premie nu 21% is. Daar komt de VPL-premie echter nog bovenop. Dat is een premie die werkenden van nu betalen voor het vervroegde pensioen van ouderen. 

De Brouwer gaat zelf de fout in als hij zegt dat politieke partijen het geld niet kunnen afpakken. Ze kunnen het niet  in directe zin afpakken, maar natuurlijk wel in indirecte zin. Door de regels (die De Brouwer beschrijft) aan te passen, bijvoorbeeld door de rekenrente te verhogen, kan er geld geschoven worden van de ene naar de andere generatie. Frank Elderson, een directielid van de toezichthouder (DNB), die ook door De Brouwer zelf wordt aangehaald en waarin hij veel vertrouwen lijkt te hebben, vergelijkt dat zelfs diefstal (link).

Waar De Brouwer nogmaals de fout in gaat is als hij begint met suggereren dat jongeren geen recht van spreken hebben omdat ze nog maar weinig premie hebben afgedragen. Waar hij aan voorbij gaat is dat het aanpassen van de rekenregels niet alleen nadelig uitpakt voor de allerjongsten (de 'peuters' zoals De Brouwer zegt), maar ook voor iedereen die jonger is dan 55. De berekeningen van het CPB laten dat zien. Dit onderscheidt ons juist van clubs als 50-plus. Wij komen niet alleen op voor ons smalle eigen belang, maar ook voor andere (leeftijds)groepen.

Dan rest ons nog een laatste noot. Wij vinden het kwalijk dat De Brouwer ons wegzet op basis van onze leeftijd. De Brouwer neemt het debat niet serieus door teksten als "nog niet droog achter de oren." Onnodig creëert de heer De Brouwer hiermee een generatie-conflict. Wij willen zo'n conflict juist voorkomen en waarschuwen daar al jaren voor. Het generatieconflict zit echter ingebakken in het huidige pensioensysteem. Wij hebben juist constructieve voorstellen gedaan om het pensioenstelsel voor jong en oud beter te maken. Door het pensioenvermogen van jong en oud apart te beleggen kunnen we ouderen meer zekerheid bieden,  terwijl jongeren desgewenst juist wat meer risico kunnen nemen om op lange termijn een beter rendement te maken. Bovendien maken we daarmee een eind aan het eindeloze conflict over de verdeling van de collectieve pot. 

Helaas zijn er nu juist partijen die gebruik maken van het generatie-conflict dat nu in het systeem zit ingebakken om ouderen op te hitsen tegen jongeren. Bewust reageren wij daarop door niet de ouderen in zijn algemeenheid aan te vallen wij, maar die partijen die zich hier schuldig aan maken. Wij nemen het ouderen niet kwalijk dat zij boos zijn dat hen decennia lang beloftes zijn gedaan die nu niet kunnen worden nagekomen. Het is echter verkeerd dat sommige partijen dit probleem nu willen oplossen door jongeren dan maar op te laten draaien voor deze misleidende beloftes uit het verleden. Jongeren hebben part nog deel gehad aan die misleiding en hebben door de lage rente al genoeg problemen om voor zichzelf een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.

Jonge Democraten organiseren Nationale Coffeeshoptest

Verspreid over meerdere afdelingen gaan de Jonge Democraten de komende tijd coffeeshops testen. Het doel van de actie is om aandacht te creëren voor het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren. 

Coffeeshops worden getest op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop. Afdelingen zijn zelf vrij om te bepalen of ze zelf ook producten van de coffeeshops testen. Alle deelnemende afdelingen roepen na afloop een winnaar uit.

Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er snel over moet worden gegaan op regulering. Zo weet je wat er in je product zit. Ook zou legalisering voor meer veiligheid zorgen omdat een groot deel van de woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door slecht opgezette kwekerijen. Het is tijd voor een realistisch softdrugsbeleid dat de volksgezondheid voorop stelt!

Ook meedoen met de Nationale Coffeeshoptest? Neem contact op met je afdeling!

Thomas Wielders - Pragmatische idealist

De DEMO ontmoet Thomas op de Grote Markt in Den Haag op een steenworp afstand van de landelijke uitvalsbasis van de Jonge Democraten. Terwijl de regen met bakken uit de hemel valt vragen we de in de september in het bestuur verkozen Thomas naar zijn ervaringen bij de JD, zijn motivatie om het Landelijk Bestuur in te gaan en de ambities die hij komend jaar als Algemeen Secretaris waar wil maken.

“Ik kan me niet meer heel goed herinneren hoe ik bij de JD kwam”, lacht Thomas als hij ernaar gevraagd wordt. “Toen ik 18 werd mocht ik voor het eerst stemmen en toen wilde ik lid worden van een politieke partij. Dat voelt als extra stemrecht, want dan kun je intern ook invloed uitoefenen. De JD kwam er in eerste instantie gratis bij. Nadat ik een paar activiteiten had bezocht ben ik definitief aangehaakt. In zo’n kleine afdeling rol je vervolgens al snel in het bestuur. Ik ben Secretaris Politiek, Penningmeester en uiteindelijk Voorzitter geweest.” Gevraagd naar welke functie hij het leukste vond, hoeft Thomas niet lang na te denken. “Voorzitter, met afstand! Ik vond het aansturen van een team erg leuk en het is zo’n centrale en soms stressvolle functie! Bovendien heb ik er veel van geleerd, zoals netwerken. Je leert veel mensen kennen en dat vond ik er erg leuk aan!”

De keuze voor D66 was gezien Thomas’ achtergrond echter niet echt vanzelfsprekend. “Ik kom uit een echt GroenLinks-gezin, maar ik vond ze vooral economisch gezien eigenlijk een beetje te naïef. Toen ik me meer ging inlezen, ben ik toch iets meer naar rechts opgeschoven. Bovendien sprak het pro-Europageluid van D66 me erg aan. Toen waren dit voor mij ook de meest belangrijke onderwerpen, maar tegenwoordig vind ik vooral integratie en diversiteit erg belangrijk. Bovendien,” vervolgt Thomas stellig, “vind eigenlijk dat we het ‘Kroonjuweel 2.0’ van een Federaal Europa een beetje moeten loslaten. Als je realistisch bent, weet je dat het er niet gaat komen. Dan moet je er ook niet teveel op inzetten.”

“Ik denk dat ik tegenwoordig iets idealistischer ben” vervolgt Thomas glimlachend. “Ik vind tolerantie en diversiteit erg belangrijk en heb veel belangstelling voor buitenlandbeleid. Ik ben niet echt een interventionist op dat vlak, je moet niet blind bommen op alles gooien.” Dit idealisme werd mede gevoed door reizen door Turkije en Iran. “Je komt er daar achter dat zij ‘ook gewoon maar mensen’ zijn. Dan moet je ze ook als mensen behandelen. In de politiek zijn er misschien te veel ego’s met geldingsdrang die zichzelf met harde woorden willen tonen en daarom die landen willen aanpakken. Maar het is echt geen zwart gat met allemaal drama en ellende daar. Veel mensen die daar wonen zijn helemaal niet met die geopolitiek bezig en zijn gewoon beschaafd en ontwikkeld. Ze rijden echt niet met paard en wagen, zoals wij soms denken. Ze maken zich druk om dezelfde dingen als jij en ik. Ik zou willen dat meer mensen dat zien,” besluit Thomas resoluut.

Toch ziet Thomas hier ook het positieve in van de grote profileringsdrang van veel politici (in spé). “Het kan ook betekenen dat mensen hard voor hun idealen gaan. Zelf heb ik deze geldingsdrang tegenwoordig overigens wat minder. Natuurlijk is het leuk om je stempel te drukken op de wereld, maar dat kan ook op kleiner vlak.” Naar aanleiding van de opmerking dat Thomas -zoals het een D66’er betaamt- een echte pragmaticus is, antwoordt hij lachend: ”Ik denk dat mijn geest wat dat betreft nog in ontwikkeling is, ik schommel nog tussen pragmaticus en idealist in. Ik merk dat de laatste op dit moment wel aan de winnende hand is. Ik heb namelijk vooral grote bewondering voor mensen die hard ergens voor gaan en het nog bereiken ook!”

Na deze zijsprong naar de geopolitiek en groots idealisme, gaat het gesprek weer terug naar de relatief kleine organisatie die we als JD toch zijn. Ik vraag Thomas waarom de JD hem juist meer aantrok dan D66, via waar hij binnenkwam. “Ik denk dat je in je studententijd toch een clubje zoekt om bij te horen. Dit was gewoon ‘mijn clubje’. In eerste instantie kwam ik puur voor de activiteiten, vervolgens trokken de discussies me en uiteindelijk bleef ik voor de sociale contacten. Zoals het altijd gaat,” zegt hij glimlachend. “Het besturen vond ik ook wel echt leuk. Ik heb namelijk graag iets te doen. Bovendien is de JD echt zó belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, dat maakt dit het allemaal waard!”

Thomas hoopt komend jaar ook van zijn LB-functie veel te leren. Maar wat zijn eigenlijk zijn speerpunten? “Ik vind het nog moeilijk te zeggen, want ik ben nog veel aan het leren! ICT en communicatie zijn belangrijke punten. Ik hoop uiteraard ook wat meer idealisme in de vereniging te brengen” glimlacht hij. “De hele JD bestaat ook gewoon uit idealisten! We moeten niet teveel vertellen wát we doen, maar waarom we het doen. We willen allemaal de wereld verbeteren en dat moeten we ook uitdragen.”

Thomas zal dit proberen vanuit de functie vanuit Algemeen Secretaris. Wat dreef hem om deze functie uit te oefenen, ondanks dat hij geen ervaring had in deze functie op afdelingsniveau? “Die vraag stellen wel meer mensen,” lacht hij. “Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold toen iemand nodig bleek te zijn. Bovendien ben ik fractiesecretaris bij D66 Sittard, dan typ je ook wel veel! En de AS is gewoon belangrijk. Probeer bijvoorbeeld eens een congres te organiseren zonder AS. Ik denk dat dat wel lastig wordt. Ik vind het leuk om zo’n centrale functie te hebben.” Spijt van zijn kandidaatstelling heeft Thomas dan ook nog steeds nog niet. “Het is een leuk team en ik vind het superleuk om alle afdelingen te bezoeken. Bij veel ben ik ook al geweest. Je komt op plekken waar je normaal niet komt en je leert veel leuke mensen kennen.” Staat, dit gezegd hebbende, er dan nog een plek op zijn verlanglijstje? “Het Torentje zou echt heel leuk zijn, maar ik denk dat dat wel lastig wordt,” besluit hij lachend.

Op dit moment staat de studie even op een laag pitje. “Ik heb net mijn Bachelor European Studies afgerond, de Master volgt na mijn JD-tijd wel. Ik wil me daar nu vol op focussen.” Blijft er dan ook nog vrije tijd over voor hobby’s? “Het is net hoe je ‘vrije tijd’ definieert. De JD is gewoon een grote hobby geworden. Ik vind dit gewoon heel leuk om te doen,” vervolgt hij glimlachend. “Ik heb wel veel dingen gedaan als kind, maar vaak gingen die dingen me wel snel vervelen. De JD verveelt me na al die jaren nog steeds niet en ik denk dat ik als AS wel genoeg verschillende dingen te doen heb om die verveling tegen te gaan.”

Komend jaar mag Thomas zichzelf dus volop inzetten voor zijn uit de hand gelopen hobby. Wanneer zal hij tevreden terug kunnen kijken op zijn bestuursjaar? “Het klinkt simplistisch, maar ik ben tevreden als andere mensen tevreden zijn. Als AS merk je het vooral als je dingen fout doet. Ik zou het leuk vinden als de website afkomt en dat ga ik ook proberen.” En wat wil Thomas als team bereiken? “Ik hoop vooral dat de sfeer in het team zo blijft zoals die nu is, en ik weet dat we ons daar allemaal voor inzetten.”

JD Blog

Vacature Oriëntatiecommissie

Er is een vacature vrijgekomen in de zoekkant van de oriëntatiecommissie in verband met het aflopen van de termijn van Thomas Bakker. De advieskant van de oriëntatiecommissie helpt kandidaten voor ...

Lees meer...

maandag 27 maart 20:00
Politiek Café: terugblik op de verkiezingen - vooruitblik op de formatie - Utrecht
maandag 27 maart 20:00
Masterclass Debattraining - Arnhem-Nijmegen
dinsdag 28 maart 19:30
Ontslagrecht (Jonge Democraten en Jonge Socialisten) - Leiden-Haaglanden
dinsdag 28 maart 19:30
Debatavond - Amsterdam
dinsdag 28 maart 20:00
WRPP presenteert: Prostitutie in Groningen - Groningen
woensdag 29 maart 19:30
Twentse Lenteborrel JOVD - ROOD - JD - Overijssel
woensdag 29 maart 19:30
Public Speaking - Rotterdam
woensdag 29 maart 20:00
Extra AAV en bijzonder onderwijs - Limburg

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten