Politieke opinie

Breng het koningshuis terug tot een traditie

Een gekozen staatshoofd hoeft niet te betekenen dat het koningshuis volledig verdwijnt. Het koningshuis is momenteel meer dan een traditie alleen, de Koning ondertekent alle wetten en heeft regelmatig ontmoetingen met de premier. Zonder zijn goedkeuring kan een kabinet gevormd worden, noch kunnen er wetten worden aangenomen. Daarnaast is zijne majesteit op de hoogte van alle zaken die het landsbelang aangaan. Het koningshuis heeft daarmee een invloedrijke positie in ons staatsbestel. Deze positie toekennen aan één familie op basis van een stamboom is een uitzondering op ons democratische gedachtegoed. Nederland moet overgaan op een gekozen staatshoofd om de eigen geschiedenis eer aan te doen.

 

Maatschappelijke discussie
De discussie rond het koningshuis ligt muurvast. Momenteel ontstaat er enkel discussie over incidenten rond de kosten van het Koningshuis, zoals een studerende dochter met een ietwat riante studiefinanciering of een renovatie van een schip. Het wordt echter tijd om de staatsrechtelijke positie van de koning grondig te herzien. Regelmatig duikt ook het misverstand op dat het herzien van de rol van het koningshuis een einde zou maken aan tal van belangrijke tradities. Zaken als de nationale kleur oranje, Koningsdag en het Wilhelmus hoeven echter niet te worden afgeschaft wegens staatsrechtelijke modernisering.

De positie van de koning zou meer moeten gaan lijken op die van de overige adellijke huizen. Sinds 1848 hebben deze geen bijzondere rechten meer en wordt het geslacht alleen bijgehouden in de geboorteakte. De titel van ‘Koning’ hoeft ook niet noodzakelijkerwijs te verdwijnen in deze situatie. Een inkomen van staatswege en een rol in de regering zijn dan echter niet meer aan de orde. Zo hebben de leden van het koninklijk huis de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht te leiden zonder het juk van ministeriële verantwoordelijkheid.

Momenteel ontbreekt de democratische controle op de functie van staatshoofd in het Nederlandse staatsbestel. Een representatieve en verantwoorde koning is niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Zekerheid voor de toekomst is er evenmin. Door Nederlanders zelf te laten kiezen voor een staatshoofd maken we Nederland democratischer.


Republikeinse staatsvorm past beter in traditie
Daarnaast doen we de geschiedenis van Nederland eer aan door over te gaan naar een verkozen staatshoofd. Willem van Oranje wilde koning worden, maar toen er na zijn dood niemand opstond met dezelfde wens is men overgegaan op een republikeinse staatsvorm. Dat was in de periode waarin wij onder meer de Gouden Eeuw kenden. Nederland liep op dat moment op tal van gebieden voorop in Europa (al moet worden toegegeven dat er geen sprake was van een democratisch feestje). Pas honderden jaren later is de positie van Koning, nota bene door buitenlandse invloeden, een feit geworden.

Kwaliteiten geven de doorslag, niet afkomst
Wij geloven in een samenleving waarin inzet en talent bepalend moeten zijn in hoe welvarend een individu is. Een positie in ons landsbestuur reserveren voor een  persoon op basis van afstamming past daarin niet. Laat de Koning zijn titel eventueel behouden, maar maak de positie van het staatshoofd democratisch.Jonge Democraten lanceren 'Stemfiechallenge'

De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, lanceren de Stemfiechallenge. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De actie is geïnspireerd door de Ice Bucket Challenge waarmee geld werd opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS. 
 
Het plan is dat mensen die gaan stemmen een selfie van zichzelf maken met hun stemkaart in de hand. Die selfie wordt vervolgens op sociale media geplaatst, waarbij de plaatser minimaal drie mensen, maar het liefst zoveel mogelijk, 'uitdaagt' om hetzelfde te doen en daarbij ook weer mensen te nomineren. De geschatte opkomst van jongeren (18-25 jaar) ligt op 56%. Daarmee scoren jongeren ver onder het landelijk gemiddelde, dat rond de 70% ligt. 
 
Voorzitter van de Jonge Democraten Wouter van Erkel hoopt dat actie veel effect zal sorteren: ''In Verenigde Staten en en Groot-Brittanië had een hogere jongerenopkomst ervoor kunnen zorgen dat de uitslagen anders waren geweest. Helaas zien we ook hier dat jongeren te weinig stemmen. Iedere stem die deze actie extra oplevert is fantastisch nieuws. We moeten voorkomen dat oud de toekomst kiest die jong niet wil.''
 
De Jonge Democraten roepen wel op de stemfies met de stemkaart in de hand te maken en niet in het stemhokje met het stemformulier. ''We willen mensen niet aanzetten tot het prijsgeven van hun geheime stem'', aldus Van Erkel.

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool
Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op vrijdag 10 maart de Polaire dag “Als het ijs smelt: wat zijn de gevolgen?” in het Museum Volkenkunde in Leiden. Studenten en maatschappelijke organisaties komen bijeen om te praten over de toekomst van de poolgebieden en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. De politieke jongerenorganisaties (PJO’s)  ROOD, Pink, CDJA, Jonge Socialisten, Oppositie, Perspectief, DWARS en de Jonge Democraten grijpen deze mogelijkheid aan om hun Arctisch Manifest te presenteren.

Het Arctisch Manifest is een initiatief van de PJO’s om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de gevolgen voor het Noordpoolgebied. In de Nederlandse politiek en zeker tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen blijven deze problemen onderbelicht. Het manifest bestaat uit vier kernpunten; minimaliseer de gevolgen van klimaatverandering, bescherm leefgebied van dier en mens, stimuleer onderzoek en versterk internationale samenwerking. Jonge Democraten voorzitter Wouter van Erkel: “We zijn bijzonder trots dat we als politieke jongeren dit statement kunnen maken. Na aanzet van Jan Terlouw is het aan ons om deze samenwerking sterk te houden en door te ontwikkelen. Het tegengaan van klimaatverandering is de verantwoordelijkheid van iedereen. Het is tenslotte de grootste zorg voor volgende generaties. Het wordt dan ook niet alleen tijd voor een ambitieuzer energiebeleid in ons land, maar ook de andere punten die in het manifest genoemd worden verdienen meer prioriteit. Het is aan het nieuwe kabinet om hier gehoor aan te geven.” De organisaties NJR, Wereld Natuur Fonds en Urgenda, maar ook de bedrijven Eneco en KPN ondersteunen het Arctisch Manifest.

Het Arctisch Manifest wordt gepresenteerd tijdens de Polaire Dag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) en Kandidaat-Kamerlid Arno Bonte (Groenlinks) zullen aan het einde van de presentatie het Manifest in ontvangst nemen. De samenwerkende politieke jongeren hopen dat het Arctisch Manifest zal worden meegenomen in de onderhandelingen voor een toekomstig regeerakkoord.

Lees het Arctisch Manifest hier (pdf)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Laura Neijenhuis, Bestuurslid Internationaal via internationaal@jd.nl / 06 3420 3163

Reactie op kritiek De Brouwer op pensioenfilmpje

Verduidelijking 

Rob de Brouwer probeert ons pensioenfilmpje te ontleden en is daarbij zeer kritisch. In dit stuk zullen we punt voor punt op zijn kritiek in gaan. 

Het eerste punt van De Brouwer gaat over de hoogte van de premie. Volgens hem komt dat bij lange na niet in de buurt van de door ons geschetste 25%. Daarbij rekent hij het werkgeversdeel van de premie niet mee. Dat is niet terecht. Het werkgeversdeel van de premie is gewoon een onderdeel van de vergoeding die een werknemer ontvangt voor zijn inspanningen. 

Waar De Brouwer een punt heeft, is als het gaat om de franchise. De franchise wordt eerst afgetrokken van het salaris, voordat de pensioenpremie berekend wordt. Dat hadden we kunnen vermelden, maar daar was het filmpje wel een stuk gecompliceerder van geworden. Net als de site loonvoorlater.nl vaak doet, hebben we de materie iets versimpeld. Tegenover die franchise staat natuurlijk wel dat jongeren ook verplicht AOW-premie afdragen. Dat doen we overigens met plezier: het is solidair om deze premie af te staan voor onze ouderen, en de AOW is een prachtige (welvaartsvaste!) basisvoorziening die er voor zorgt dat de armoede onder ouderen in Nederland de laagste is van de gehele wereld. 

Ook over de hoogte van de 25% is De Brouwer het met ons oneens. Hij beweert dat de hoogte van de premie eerder rond de 20% is. Het hangt natuurlijk van het pensioenfonds af, maar we zien een tendens dat de premies steeds hoger worden.  Dat is een gevolg van de lage rente. Als we het ABP als voorbeeld nemen zien we dat de premie nu 21% is. Daar komt de VPL-premie echter nog bovenop. Dat is een premie die werkenden van nu betalen voor het vervroegde pensioen van ouderen. 

De Brouwer gaat zelf de fout in als hij zegt dat politieke partijen het geld niet kunnen afpakken. Ze kunnen het niet  in directe zin afpakken, maar natuurlijk wel in indirecte zin. Door de regels (die De Brouwer beschrijft) aan te passen, bijvoorbeeld door de rekenrente te verhogen, kan er geld geschoven worden van de ene naar de andere generatie. Frank Elderson, een directielid van de toezichthouder (DNB), die ook door De Brouwer zelf wordt aangehaald en waarin hij veel vertrouwen lijkt te hebben, vergelijkt dat zelfs diefstal (link).

Waar De Brouwer nogmaals de fout in gaat is als hij begint met suggereren dat jongeren geen recht van spreken hebben omdat ze nog maar weinig premie hebben afgedragen. Waar hij aan voorbij gaat is dat het aanpassen van de rekenregels niet alleen nadelig uitpakt voor de allerjongsten (de 'peuters' zoals De Brouwer zegt), maar ook voor iedereen die jonger is dan 55. De berekeningen van het CPB laten dat zien. Dit onderscheidt ons juist van clubs als 50-plus. Wij komen niet alleen op voor ons smalle eigen belang, maar ook voor andere (leeftijds)groepen.

Dan rest ons nog een laatste noot. Wij vinden het kwalijk dat De Brouwer ons wegzet op basis van onze leeftijd. De Brouwer neemt het debat niet serieus door teksten als "nog niet droog achter de oren." Onnodig creëert de heer De Brouwer hiermee een generatie-conflict. Wij willen zo'n conflict juist voorkomen en waarschuwen daar al jaren voor. Het generatieconflict zit echter ingebakken in het huidige pensioensysteem. Wij hebben juist constructieve voorstellen gedaan om het pensioenstelsel voor jong en oud beter te maken. Door het pensioenvermogen van jong en oud apart te beleggen kunnen we ouderen meer zekerheid bieden,  terwijl jongeren desgewenst juist wat meer risico kunnen nemen om op lange termijn een beter rendement te maken. Bovendien maken we daarmee een eind aan het eindeloze conflict over de verdeling van de collectieve pot. 

Helaas zijn er nu juist partijen die gebruik maken van het generatie-conflict dat nu in het systeem zit ingebakken om ouderen op te hitsen tegen jongeren. Bewust reageren wij daarop door niet de ouderen in zijn algemeenheid aan te vallen wij, maar die partijen die zich hier schuldig aan maken. Wij nemen het ouderen niet kwalijk dat zij boos zijn dat hen decennia lang beloftes zijn gedaan die nu niet kunnen worden nagekomen. Het is echter verkeerd dat sommige partijen dit probleem nu willen oplossen door jongeren dan maar op te laten draaien voor deze misleidende beloftes uit het verleden. Jongeren hebben part nog deel gehad aan die misleiding en hebben door de lage rente al genoeg problemen om voor zichzelf een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.

Jonge Democraten organiseren Nationale Coffeeshoptest

Verspreid over meerdere afdelingen gaan de Jonge Democraten de komende tijd coffeeshops testen. Het doel van de actie is om aandacht te creëren voor het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren. 

Coffeeshops worden getest op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop. Afdelingen zijn zelf vrij om te bepalen of ze zelf ook producten van de coffeeshops testen. Alle deelnemende afdelingen roepen na afloop een winnaar uit.

Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er snel over moet worden gegaan op regulering. Zo weet je wat er in je product zit. Ook zou legalisering voor meer veiligheid zorgen omdat een groot deel van de woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door slecht opgezette kwekerijen. Het is tijd voor een realistisch softdrugsbeleid dat de volksgezondheid voorop stelt!

Ook meedoen met de Nationale Coffeeshoptest? Neem contact op met je afdeling!

JD Blog

Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissieleden gezocht!

Voor het congres van 17 juni zoeken we weer 9 SNC-helden en 4 Congresvoorzitters! Lijkt het je leuk om in de Stem-en Notulencommissie te zitten? Stuur me dan even een mailtje op secretaris@jd.nl! E...

Lees meer...

zaterdag 29 april 13:00
Landelijk Debattoernooi - Landelijk
zaterdag 29 april 13:00
Symposium: Euthanasie voor kinderen - Landelijk
maandag 01 mei 19:45
Een avond over de Franse verkiezingen: Wie komt er aan de macht? - Arnhem-Nijmegen
maandag 01 mei 20:00
Motieschrijfavond en wethouder Everhardt - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
[WAGENINGEN] Politiek Weerwolven - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
Introborrel - Groningen
dinsdag 02 mei 20:00
Debatavond - Amsterdam
woensdag 03 mei 19:00
Bestuursinteresseborrel - Rotterdam

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten