Persberichten

Jonge Democraten lanceren 'Stemfiechallenge'

De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, lanceren de Stemfiechallenge. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De actie is geïnspireerd door de Ice Bucket Challenge waarmee geld werd opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS. 
 
Het plan is dat mensen die gaan stemmen een selfie van zichzelf maken met hun stemkaart in de hand. Die selfie wordt vervolgens op sociale media geplaatst, waarbij de plaatser minimaal drie mensen, maar het liefst zoveel mogelijk, 'uitdaagt' om hetzelfde te doen en daarbij ook weer mensen te nomineren. De geschatte opkomst van jongeren (18-25 jaar) ligt op 56%. Daarmee scoren jongeren ver onder het landelijk gemiddelde, dat rond de 70% ligt. 
 
Voorzitter van de Jonge Democraten Wouter van Erkel hoopt dat actie veel effect zal sorteren: ''In Verenigde Staten en en Groot-Brittanië had een hogere jongerenopkomst ervoor kunnen zorgen dat de uitslagen anders waren geweest. Helaas zien we ook hier dat jongeren te weinig stemmen. Iedere stem die deze actie extra oplevert is fantastisch nieuws. We moeten voorkomen dat oud de toekomst kiest die jong niet wil.''
 
De Jonge Democraten roepen wel op de stemfies met de stemkaart in de hand te maken en niet in het stemhokje met het stemformulier. ''We willen mensen niet aanzetten tot het prijsgeven van hun geheime stem'', aldus Van Erkel.

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool

Politieke Jongeren roepen op tot bescherming Noordpool
Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op vrijdag 10 maart de Polaire dag “Als het ijs smelt: wat zijn de gevolgen?” in het Museum Volkenkunde in Leiden. Studenten en maatschappelijke organisaties komen bijeen om te praten over de toekomst van de poolgebieden en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. De politieke jongerenorganisaties (PJO’s)  ROOD, Pink, CDJA, Jonge Socialisten, Oppositie, Perspectief, DWARS en de Jonge Democraten grijpen deze mogelijkheid aan om hun Arctisch Manifest te presenteren.

Het Arctisch Manifest is een initiatief van de PJO’s om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de gevolgen voor het Noordpoolgebied. In de Nederlandse politiek en zeker tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen blijven deze problemen onderbelicht. Het manifest bestaat uit vier kernpunten; minimaliseer de gevolgen van klimaatverandering, bescherm leefgebied van dier en mens, stimuleer onderzoek en versterk internationale samenwerking. Jonge Democraten voorzitter Wouter van Erkel: “We zijn bijzonder trots dat we als politieke jongeren dit statement kunnen maken. Na aanzet van Jan Terlouw is het aan ons om deze samenwerking sterk te houden en door te ontwikkelen. Het tegengaan van klimaatverandering is de verantwoordelijkheid van iedereen. Het is tenslotte de grootste zorg voor volgende generaties. Het wordt dan ook niet alleen tijd voor een ambitieuzer energiebeleid in ons land, maar ook de andere punten die in het manifest genoemd worden verdienen meer prioriteit. Het is aan het nieuwe kabinet om hier gehoor aan te geven.” De organisaties NJR, Wereld Natuur Fonds en Urgenda, maar ook de bedrijven Eneco en KPN ondersteunen het Arctisch Manifest.

Het Arctisch Manifest wordt gepresenteerd tijdens de Polaire Dag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) en Kandidaat-Kamerlid Arno Bonte (Groenlinks) zullen aan het einde van de presentatie het Manifest in ontvangst nemen. De samenwerkende politieke jongeren hopen dat het Arctisch Manifest zal worden meegenomen in de onderhandelingen voor een toekomstig regeerakkoord.

Lees het Arctisch Manifest hier (pdf)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Laura Neijenhuis, Bestuurslid Internationaal via internationaal@jd.nl / 06 3420 3163

Jonge Democraten organiseren Nationale Coffeeshoptest

Verspreid over meerdere afdelingen gaan de Jonge Democraten de komende tijd coffeeshops testen. Het doel van de actie is om aandacht te creëren voor het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren. 

Coffeeshops worden getest op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop. Afdelingen zijn zelf vrij om te bepalen of ze zelf ook producten van de coffeeshops testen. Alle deelnemende afdelingen roepen na afloop een winnaar uit.

Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er snel over moet worden gegaan op regulering. Zo weet je wat er in je product zit. Ook zou legalisering voor meer veiligheid zorgen omdat een groot deel van de woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door slecht opgezette kwekerijen. Het is tijd voor een realistisch softdrugsbeleid dat de volksgezondheid voorop stelt!

Ook meedoen met de Nationale Coffeeshoptest? Neem contact op met je afdeling!

Interview met Hans Wiegel

Hans Wiegel: ‘Groot voorstander van een regering samen met D66’

Als beginnend politicus en later als ervaren bestuurder maakte VVD-coryfee Hans Wiegel D66 vanaf het allereerste begin mee. Bijna 50 jaar later maakt de voormalig vicepremier ‘met veel plezier’ tijd vrij voor een uitgebreide terugblik op de jubilerende Democraten in Hotel l’Europe te Amsterdam. “Dat D66 na 50 jaar nog bestaat is een prestatie van jewelste.”

Interview: Julian Lambermon & Timothy Langstraat

Het valt ons op dat D66 begon als een rebels clubje, maar intussen een nette mensenclub is geworden. Establishment. Hoe kijkt u aan tegen het begin van de partij? Wat voor mensen waren dat? Hoe ontwikkelde dat zich?

De partij is van start gegaan vanuit het feit dat Hans Gruijters (een van de oprichters) – voormalig raadslid voor VVD in Amsterdam – weigerde om naar het huwelijk van Beatrix te gaan. “Ik heb wel wat beters te doen!” zei hij resoluut. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek. Ik was er tegen dat ze Gruijters uit de partij zouden gooien, maar uiteindelijk is dat toch gebeurd. Hij werkte bij het Handelsblad waar van Mierlo ook werkte. Zij vonden samen dat er iets moest gebeuren in het land, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van D66. Ze hebben een pracht van een campagne gedraaid, met dat filmpje van Van Mierlo. Die bronzen stem. Dat maakte echt indruk. Ze kwamen ineens met zeven zetels in de Tweede Kamer, net toen ik mijn entree maakte. Ik heb D66 dus vanaf het begin gezien.

Wat vond u van Van Mierlo als politicus?

Een vreemdeling. Daar was hij het nog mee eens ook. Hij hoorde absoluut niet bij de politiek. Het was zijn vak niet. Ik ben wel een Pietje Politiek, net als Hans Gruijters dat was.

Wat dacht u van die club nieuwelingen? Wat typeerde die partij?

Het was een redelijke partij en is dat nog altijd. Dat ze zichzelf zouden opblazen nadat ze hun werk gedaan hadden is onzin. Politici zijn geen zelfmoordenaars. Het was een groepje vol idealen. Het was echt iets nieuws.

De hele Kamer was zeer geïnteresseerd, zeker in het eerste verhaal van Van Mierlo. Een gekozen dit, gekozen dat, staatkundige vernieuwing. Dat was het kernpunt, natuurlijk. Dat bracht hij ook heel goed. Verder was ik toch vooral een gewoon jongetje, dus veel contact met de D66-top (en ook met van Mierlo) heb ik in die tijd nooit zo gehad. D66 werd natuurlijk wel beschouwd als potentieel gevaar voor de VVD.

Vervolgens heeft D66 natuurlijk flinke pieken en dalen gekend. Ik heb het er laatst nog met Pechtold over gehad: hij begon met drie zetels in de Kamer. Drie! Mede daaruit kun je zeggen dat D66 niet echt een stabiele kiezersaanhang heeft. Voor een aantal partijen is dat nu hetzelfde want de kiezer is überhaupt niet zo stabiel meer. Maar dit is natuurlijk wel een van de zwakkere posities van de partij. Als je kijkt naar het type kiezer: dat zijn meestal mensen die erg onafhankelijk zijn en zichzelf er intellectueel vinden, maar ze vormen niet echt een gedeelde laag uit de samenleving.

Maar dat is natuurlijk wel wat Van Mierlo beaamd heeft: om de individuele kiezer aan te spreken.

Dat is op zich prima, alleen je maakt je daardoor extra kwetsbaar ten opzichte van een partij die geworteld is in de maatschappij.

De DEMO heeft van mede-oprichter Erwin Nypels begrepen dat er binnen de JOVD een flinke groep was die pro-D66 was, maar bij de VVD geen voet aan de grond kregen. Wat vond u van de JOVD-stroming die later uitmondde in D66?

Voordat D66 er was, was er van die stroming weinig te merken. De JOVD was van zichzelf ook erg eigenzinnig en zette zich af en toe ook lekker af tegen de VVD, waaronder ik. Het is wat manifester geworden toen D66 werd opgericht, en toen een aantal JOVD’ers richting D66 zijn gegaan.

Een van de ideeën (kroonjuwelen) van D66 richt zich op het correctief referendum, u welbekend. Terugkijkend op de Nacht van Wiegel – met het Oekrainereferendum in het achterhoofd – staat u dan nog steeds achter uw beslissing om tegen te stemmen?

Absoluut. Tuurlijk. Kijk, in het verkiezingsprogramma van de VVD stond dat wij tegen het correctief referendum waren. Toen heb ik namens de hele fractie het woord gevoerd. De hele VVD-fractie van de EK heeft in eerste aanleg ook tegengestemd.

Toen, omdat de VVD regeerde met D66 en de PvdA, zijn de VVD-ministers omgegaan en begon de VVD-top ons onder druk te zetten. Ik zag in mijn fractie de een na de ander omvallen, en heb toen tegen mijn fractievoorzitter gezegd: wat er ook gebeurd, ik stem tegen. Het verkiezingsprogramma steunt mij. Ik doe het niet.

 

“Ik ben in mijn leven nog nooit geweken voor dreigementen”

 

Het was een controversiële tegenstem.

Hoezo? Ik blijf altijd bij mijn standpunt. Daarnaast: ik had mijn fractievoorzitter van tevoren ingelicht. Het was voor hem geen verrassing. Ik ben in mijn leven nog nooit geweken voor dreigementen. Men had van tevoren al kunnen weten dat ik tegen zou stemmen. Ik laat me toch niet door een ander vertellen wat ik moet doen?

Die avond bewees de Eerste Kamer op momenten een echt politiek instrument te zijn. Zou de Eerste Kamer niet enkel een toetsend orgaan moeten zijn?

Niet alleen, vind ik. Er is één verschil tussen de Eerste en Tweede Kamer, namelijk dat de Tweede Kamer het recht heeft op amendementen. Voor de rest heeft de Eerste Kamer alle bevoegdheden van de Tweede Kamer.

Zijn de Kamers niet een beetje dubbelop, in dat geval?

In dat geval zou je ook de Tweede Kamer kunnen afschaffen en de Eerste Kamer behouden. De Eerste Kamer van nu is eigenlijk de Tweede Kamer van vroeger. Destijds zaten er mensen in de Tweede Kamer die dat werk deden naast hun baan. Daar verdienden ze dan 20.000 gulden per jaar mee. Het was voor de meesten een parttimefunctie in die tijd.

Heeft de Eerste Kamer echt een functie, of zouden we ook zonder kunnen?

Alles kan!

Als D66 zegt: we zouden de Eerste Kamer willen afschaffen, en de wetten door rechters aan de grondwet laten toetsen. Wat zegt u dan?

Dan zeg ik: dat is een gek idee. Zo’n wetgeving om de Eerste Kamer af te schaffen zal nooit in het staatsblad komen. Natuurlijk stemmen die mensen daar niet met tweederde meerderheid voor. Iedereen mag allemaal ideeën hebben, maar het is irreëel. Ik denk dat het een goede zaak is dat er nog eens een tweede keer goed naar de waan van de dag gekeken wordt.

 

“Het ontbreekt in de Tweede Kamer aan politiek spel”

 

In hoeverre denkt u dat het een redelijk voorstel is om de EK af te schaffen?

Ik ben er tegen. Ik hoef geen gelijk te hebben, maar ik zeg: niet aan beginnen. Ik heb zelf heel kort in de EK gezeten. Daar luistert men echt naar elkaar. Het is een voorbeeld van hoe de TK zou moeten zijn. Alleen al het feit dat de Tweede Kamerleden nu fulltime met dat werk bezig zijn. Dan doe je iets niet goed.

Het ontbreekt in de Tweede Kamer aan politiek spel. Politiek spel is vakwerk. Ik vind het vaak maar een beetje suf. Dat foeilelijke Kamergebouw waar ze met z’n allen achter dat houtje praten alsof ze achter een urinoir staan. En dat vragenuurtje: het gaat toch vaak nergens over? Dan wordt er van zo’n briefje voorgelezen over een hond die in Staphorst is weggelopen en wat de regering daaraan denkt te doen.

Wat is voor u de charme van D66?

Ze hebben natuurlijk – en dat is prachtig – in een aantal provincies en gemeenten bestuurders geleverd. Ze regeren echt. Ze zijn dichter bij het centrum van de macht gekomen dan al die jaren daarvoor.

En inhoudelijk?

Dat ze geen hele rare ideeën hebben.

Dus de charme is de redelijkheid?

Ja, dat is het eigenlijk wel. Daar zijn ook talloze bestuurders van D66 van te noemen die dat belichamen. Het zijn veel redelijke mensen! En aardiger geworden tegen de VVD dan in het begin.

Sterker nog, ik ben er groot voorstander van dat dit D66 samen met VVD en CDA gaat regeren, met misschien een vierde partij erbij. Slechts één keer heeft D66 samen met het CDA en de VVD geregeerd, in het tweede kabinet-Balkenende. De voorgangers, van Mierlo en Terlouw, wilden absoluut niet met de VVD in een kabinet.

Wij vrezen voor het moment dat Pechtold minister wordt. Er staat niemand klaar om een nieuwe koers uit te zetten.

Ach! Er zijn zoveel jonge gasten. Hoe heten die lange slanke kerels? Sjoerdsma? Verhoeven? Die zouden dat toch zo kunnen? Ik zou me niet zo druk maken.

Toch vraagt men zich af waar de partij zich heen beweegt. Wat voor partij waren we? Wat wilden we zijn? Wat zijn we nu en waar gaan we heen?

Dat begrijp ik. Kijk, toen jullie begonnen ging het natuurlijk vooral om die staatsrechtelijke veranderingen. Meer dan welke partij dan ook. Dat kun je inmiddels wel vergeten. Vervolgens zijn ze zich meer gaan begeven naar het milieu, kwalitatief goed onderwijs, innovatie. Dat zijn heel herkenbare onderwerpen.

D66 heeft alleen totaal geen ideologische herkenbaarheid.

Tja, maar dat wilde jullie zelf niet. Pragmatisch moest het zijn. De VVD was vroeger ook al heel pragmatisch. Waar D66 zich door onderscheidt? Daar kan ik u echt niet mee helpen. Al moet ik wel toegeven dat het altijd fantastisch was om in zalen te kunnen roepen: ‘waar staat die club nou eigenlijk voor?!’

 

JD en JOVD verheugd over pensioenplan Van Weyenberg

De Jonge Democraten en de JOVD, de jongerenorganisaties van de D66 en de VVD, zijn verheugd over het pensioenplan dat Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) vandaag heeft gepresenteerd. Het plan wordt gekenmerkt door de nadruk op meer keuzevrijheid en persoonlijke pensioenrekeningen.  
 
In 2013 lanceerden de jongerenorganisaties (toen samen met de Jonge Socialisten) hun gezamenlijke 10-puntenplan voor een grootschalige maar noodzakelijke hervorming van het pensioenstelsel (zie: http://nieuwpensioenstelsel.nl/). Eerder werd al duidelijk dat het taboe op persoonlijke pensioenrekeningen bij de SER - die zich momenteel ook beraadt op de toekomst van het stelsel -  dankzij het initiatief van de politieke jongerenorganisaties werd doorbroken. 
 
JOVD-voorzitter Matthijs van de Burgwal: “In 2013 lanceerden de JOVD, Jonge Democraten en Jonge Socialisten een plan waarin meer concurrentie tussen pensioenfondsen en meer keuzevrijheid voor mensen centraal stond. Mooie bijkomstigheid is dat de macht van de vergrijsde vakbonden over ons pensioengeld wordt gebroken. Wij hopen dan ook op steun van de VVD voor dit plan, in het belang van de volgende generatie.”
 
De Jonge Democraten en en de JOVD roepen nu gezamenlijk ook andere politieke partijen op om hun standpunt ten aanzien van het pensioenstelsel helder te maken. 
 
“Al jaren weten we dat het pensioenstelsel beter moet. In elk geval één partij in de Kamer heeft haar visie nu op tafel gelegd. Nu is het belangrijk dat ook andere partijen snel hun visie presenteren. Jongeren willen nu snel duidelijkheid over de plannen van de andere partijen”, aldus Elene Walgenbach, voorzitter van de Jonge Democraten.

JD Blog

Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissieleden gezocht!

Voor het congres van 17 juni zoeken we weer 9 SNC-helden en 4 Congresvoorzitters! Lijkt het je leuk om in de Stem-en Notulencommissie te zitten? Stuur me dan even een mailtje op secretaris@jd.nl! E...

Lees meer...

maandag 01 mei 19:45
Een avond over de Franse verkiezingen: Wie komt er aan de macht? - Arnhem-Nijmegen
maandag 01 mei 20:00
Motieschrijfavond en wethouder Everhardt - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
[WAGENINGEN] Politiek Weerwolven - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
Introborrel - Groningen
dinsdag 02 mei 20:00
Debatavond - Amsterdam
woensdag 03 mei 19:00
Bestuursinteresseborrel - Rotterdam
woensdag 03 mei 19:30
Politieke Algemene Afdelingsvergadering - Leiden-Haaglanden
woensdag 03 mei 20:00
Nieuweledenavond - Brabant

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten