Als nobele rol van Secretaris Organisatie is het mijn rol om intern duidelijkheid te scheppen door onder andere het plannen van activiteiten zoals debatten, trainingen en borrels. Bovendien ben ik dé aanspreekpersoon voor grote sprekers die relevant zijn voor onze leden. Als geboren teamplayer ga ik volhardend mijn bestuurlijke ambities achterna in zowel nationale als internationale strategie en beleidsvorming. Tijdens mijn BSc Economie en Bedrijfseconomie aan Tilburg University, mijn stage bij Greendish en verscheidende bestuurlijke functies heb ik dan ook geleerd gestructureerd en out of the box te denken. Deze periode heb ik als doel de behoefte van de leden te combineren met de visie van de partij. Met dit sublieme team ben ik van overtuigd dat dit een bovenal succesvolle bestuursperiode voor onze afdeling wordt!

Contact: organisatie.brabant@jongedemocraten.nl