Trainingen: Kennis, inhoud, en meningsvorming (KIM), framing, retorica en debat

Hoi! Ik ben Thomas, en ik ben sinds 2016 actief bij de Jonge Democraten. Ik heb bij Arnhem-Nijmegen twee bestuursjaren mee mogen draaien, eenmaal als organisatie en eenmaal als pers en politiek. In mijn dagelijks leven studeer ik natuurkunde en filosofie, ben ik actief bij studentendebatvereniging Trivium en werk ik op scholen om daar voorlichting te geven over studiekeuze. Ik hoop dat ik vanuit deze ervaringen bij te dragen aan de gezellige maar ook leerzame avonden waar we de JD altijd van kennen. Daarbij zorg ik graag voor een balans tussen de theorie achter iets en proberen daar met z’n allen eventueel een beetje kritisch op te reflecteren, als deze meteen toe te passen in de praktijk.

Thomasvissers@jongedemocraten.nl