Mijn naam is Sebastian Cornielje, student rechtsgeleerdheid en notarieel recht aan de Universiteit Leiden en zeer verheugd om dit jaar Penningmeester te zijn voor Jonge Democraten Leiden-Haaglanden. In de hoedanigheid van Penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle financiële aspecten betreffende de afdeling, waaronder het opstellen van de begroting en resultatenrekening, het bijhouden van de administratie, alsook het vorderen van bepaalde ledenbijdragen.

Contact: penningmeester.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl