Mijn naam is Sarah Rahali en ik zet mij dit jaar in als Bestuurslid Organisatie. Ik woon in Amsterdam en was het afgelopen jaar bestuurslid Profilering en portefeuillehouder Internationaal bij de afdeling Amsterdam.

Ik ben verantwoordelijk voor:

  • Organisatie van landelijke evenementen, zoals de Brusselreis, congressen en trainingsweekenden
  • De oplevering en het proces van de organisatorische teams
  • Proactieve ondersteuning van afdelingen bij de organisatie van activiteiten
  • Evaluatie van landelijke evenementen

organisatie@jongedemocraten.nl