Hey iedereen, mijn naam is Nina Louwsma, ik ben 21 jaar en studeer Bestuurskunde in Leeuwarden. Komend jaar ga ik aan de slag als bestuurslid pers en politiek. Ik zal pers- en opiniestukken en de vertrouwde dinsdag dosis schrijven, fractievergaderingen van D66 in Fryslân bijwonen, de werkgroep politiek voorzitten en meer! Een aantal onderwerpen die mij aanspreken zijn milieu en natuur, taalontwikkeling, monumenten en cultuurbehoud.  Verder ben ik vicevoorzitter. Heb je vragen of ideeën over politieke onderwerpen dan kun je bij mij terecht.

Mail: politiek.friesland@jongedemocraten.nl