Hallo! Ik ben Niels en ik ben dit jaar de secretaris en de vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Als Rotterdammer woon ik nu in het mooie Leiden, waar ik dit jaar weer verder ga met mijn master Sterrenkunde.

Ik ben verantwoordelijk voor:

  • Het bijeenroepen en organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen
  • Het welkom heten van nieuwe leden met gesprekjes (meld je vooral aan voor een gesprek)
  • De ICT van de vereniging
  • De administratie, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging
  • De kantoorzaken

Mail me gerust op secretaris@jongedemocraten.nl