De kascommissie controleert de financiën van de vereniging en heeft daarover geregeld contact met de Landelijk Penningmeester. Gecontroleerd wordt of het Landelijk Bestuur uitgaven doet zoals afgesproken en begroot. Ook geeft de KasCo advies aan het Landelijk Bestuur omtrent financiële zaken.

Voor de continuïteit is de KasCo dus van groot belang. Voor vragen kan je terecht bij de penningmeester.

penningmeester@jongedemocraten.nl