Het juridisch team houdt zich bezig met juridische zaken binnen de vereniging. Dit team geeft advies over wetgeving die relevant is voor de JD, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, en het aangaan van overeenkomsten.

Heb je vragen over een juridisch onderwerp binnen de vereniging? We denken graag mee! Mail ons op juridischteam@jongedemocraten.nl