Bestuurslid Promotie & Campagne

Mijn naam is Elianne en ik ben het aankomende jaar bestuurslid Promotie en Campagne. Op dit moment ben ik 23 jaar en studeer ik Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen twee jaar ben ik actief geweest binnen de JDU in de werkgroepen Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Komend jaar wil ik me graag inzetten voor de functie Promotie & Campagne omdat ik het leuk vind om te ondernemen, te organiseren en te netwerken. Daarnaast vind ik het voor de toekomst van de vereniging belangrijk om te werken aan de bekendheid, uitstraling en het werven van nieuwe leden. Belangrijk hiervoor is een zichtbare, actieve promotie en campagne. Om daarmee evenementen laagdrempelig te maken voor toekomstige leden en ook voor iedereen die nog niet goed weten welke partij goed bij hen past. Ten slotte wil ik me graag inzetten voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen door veel gebruik te maken van sociale media en het organiseren van relevante verkiezingsactiviteiten met het bestuur. Hierbij gaat extra aandacht naar lokale standpunten waar wij ons het best in kunnen vinden en de JD- kandidaten. Ik kijk uit naar een mooi bestuursjaar met een gezellige tijd met het bestuur.