Politiek is meer dan beleid en wetten; politiek gaat over wie we zijn, waar we voor staan en hoe we met elkaar samenleven. Juist wanneer we fundamenteel met elkaar verschillen over wat een goed leven is. Ik heb in 2013-2014 in het afdelingsbestuur in Utrecht gezeten, waar ik campagnes voor de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen heb georganiseerd. Daarna ben ik portefeuillehouder Justitie geweest en heb ik me ingezet om tegengas te geven tegen het ultrarechtse veiligheidsbeleid van de VVD. Inmiddels geef ik meer dan vijf jaar trainingen aan onze zusterorganisaties in het buitenland, o.a. namens D66. Ook ben ik verantwoordelijk voor politieke educatie bij onze internationale koepelorganisatie IFLRY. Je kunt bij mij terecht voor trainingen over sociaal-liberalisme en liberale waarden, over internationale thema’s, Europa, migratie en asiel, campagne, en hoe je Non-Formal Education kunt gebruiken in de politiek of in je trainingen.

daphnie.ploegstra@jongedemocraten.nl