Het landelijk campagneteam is de drijvende kracht achter de campagnes. Campagnes voor de landelijke-, gemeenteraads-, provinciale staten, Europese en waterschapsverkiezingen zijn niet de enige campagnes die we als JD door de jaren heen voeren. Zo hebben we ons Zomeroffensief, een moment waarop we weken lang een ‘word-lid’ campagne voeren en zijn er door het jaar heen verschillende momenten
waarop we als JD in de vorm van een actie van ons kunnen laten horen. Het campagneteam zorgt ervoor dat politiek ideeën die wij als JD willen uitdragen in de juiste vorm gegoten worden.

Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar profilering@jongedemocraten.nl!