Beste Amsterdamse Jonge Democraten,

Mijn naam is Beatrice Keunen, ik ben 26 jaar en woon inmiddels twee jaar in de prachtige stad Amsterdam. Aankomend jaar heb ik de eer m bestuurslid organisatie te zijn van deze prachtige afdeling van de Jonge Democraten! Dat houdt concreet in dat ik aankomend jaar verantwoordelijk ben voor alle inhoudelijke en gezelligheidsevenementen van deze afdeling. Als schakel tussen de leden, het bestuur, andere afdelingen en commissies ga ik het komende jaar zorgen dat alle toffe ideeën van de JDA leden gerealiseerd kunnen worden! Daarbij streef ik er ook naar om samen te werken met andere afdelingen van de Jonge Democraten en D66.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als trainee bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in die hoedanigheid ben ik gedetacheerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik kijk ernaar uit om aankomend jaar inhoudelijk uitdagende activiteiten te organiseren die inspelen op de actualiteit, bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daarnaast gaan we natuurlijk ook heel veel gezelligheidsactiviteiten organiseren. Kortom, we gaan er een zo geslaagd mogelijk inhoudelijk, gezellig en politiek jaar van maken!