#

Teams en Netwerken

Teams en Netwerken

De Jonge Democraten is een organisatie voor én door jongeren. Landelijke teams zijn daarbij een belangrijke, leuke manier om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Hieronder vind je de vaste teams, maar hou ook vooral  ook onze vacature-pagina in de gaten voor tijdelijke teams en projecten.

Er zijn ook twee permanente projectteams: het introteam en het congresteam. Deze teams komen elk jaar terug, maar hebben per project een andere samenstelling. Verder heeft de JD ook twee netwerken waar je je bij kunt aansluiten: FemDem en de Babbelaer.

Team MENA

Omar Al Sadeh & Daphnie Ploegstra

Team MENA (Middle East and North Africa) is voortgekomen uit Team Arab Transition, dat werd opgericht naar aanleiding van de Arabische Lente in 2011. Sindsdien houdt dit team zich bezig met het opzetten van een liberaal netwerk in de MENA-regio en het ondersteunen van liberale organisaties in o.a. Jordanië, Libanon, Tunesië en Marokko. Jaarlijks organiseert het team het Euro-Arab Seminar, waar vertegenwoordigers van Europese en Arabische liberale PJO’s bij elkaar komen onder begeleiding van beleidsmakers.

mena@jd.nl 

Team Latijns-Amerika

Ronald-Marcel van den Hoek

Team Latijns-Amerika is recentelijk opgericht vanwege de ontwikkelingen in Venezuela en Centraal-Amerika. Het team heeft als doel het opzetten van een liberaal netwerk in Latijns-Amerika en onderhoudt contact met liberalen in deze regio.

latam@jd.nl 

Team Noord-Amerika

Boris de Groot

Team Noord-Amerika is opgericht naar aanleiding van de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het team houdt zich bezig met het volgen van de politieke ontwikkelingen in Canada en de VS en de impact daarvan op Europa en Nederland. Ze houden daarover activiteiten voor de JD en onderhouden namens de JD het contact met de Young Democrats of America en de Young Liberals of Canada.

noordamerika@jd.nl 

Creatief Team

Het Creatief Team bestaat uit een groep JD'ers die zich met 'creatieve zaken' bezighouden. Vormgeven, teksten schrijven en photoshoppen worden onder andere door dit team uitgevoerd. Naast het uitvoeren van taken, bedenkt het team ook uit eigen initatief creatieve projecten en kan het team helpen bij het ondersteunen van afdelingen. Heb jij een creatieve vaardigheid en lijkt het jou leuk om bij het team te komen? Stuur dan een mailtje! Heb je creatieve hulp nodig? Kijk dan snel wie je waarmee kan helpen.

promotie@jd.nl 

FemDem

Maya de Waal

FemDem is het diversiteitsnetwerk van de Jonge Democraten waar vrouwen én mannen samen komen om de positie van vrouwen binnen de JD te versterken.

Zoals je misschien wel eens hebt opgemerkt is er bij de JD een disproportioneel aandeel mannen actief lid, terwijl we op straat, school en werk toch ook politiek geëngageerde vrouwen aantreffen. Afgelopen lente is daarom het netwerk FemDem opgericht om vrouwen binnen de JD met elkaar in contact te brengen, de band tussen actieve en inactieve vrouwen binnen de JD te versterken en daarmee de kansen van vrouwen binnen de JD en daarbuiten te vergroten. We willen de inzet van vrouwen binnen de JD dus vergroten en het gesprek over vrouwenparticipatie en diversiteit binnen de JD aanwakkeren.

femdem@jd.nl 

De Babbelaer

Dennis van Driel

De Babbelaer is het Zeeuws netwerk van de Jonge Democraten, dat Zeeuwse JD’ers die buiten én binnen de provincie wonen verbindt en samenbrengt om de positie van de Zeeuwen binnen de JD te versterken.

Binnen de JD zijn de Zeeuwen ook actief. Echter, de meesten zijn vertrokken naar andere provincies en hebben niet de mogelijkheid om individueel binnen Zeeland iets te ondernemen. De Babbelaer brengt daar verandering in.

De Babbelaer stelt zichzelf ten doel de Zeeuwen binnen de vereniging op regelmatige basis samen te brengen, discussies te voeren over Zeeuwse zaken, van de tolheffing in de Westerscheldetunnel tot de kerncentrale Borssele, en uiteindelijk daar een visie over te vormen. Hiermee zorgen we ervoor dat Zeeuwen zich binnen de JD politiek kunnen ontplooien en wakkeren we het gesprek over Zeeuwse onderwerpen binnen de hele vereniging aan.

Heb je interesse? Meld je dan gerust aan!

babbelaer@jd.nl 

Het ICT-team

Zonder het ICT Team geen website en geen e-mail. Daarom is het ICT Team één van de belangrijkste teams binnen de vereniging (opmerking admin: het belangrijkste team van de JD). Drie keer per jaar heeft het team een zogenaamde hackathon waarin een weekend lang aan grote ICT-projecten wordt gewerkt, in de tussentijd lossen ze kleinere technische problemen op. Lijkt jou dit wel wat? Heb jij verstand van ICT of bijvoorbeeld van het maken van websites, en heb je zin en tijd om het ICT Team te ondersteunen, neem dan contact op met de secretaris.

secretaris@jd.nl 

Introteam

Enkele keren per jaar organiseren de Jonge Democraten een introductiemoment. Op deze manier kunnen nieuwe leden ontdekken wat de Jonge Democraten allemaal doen en wat je als nieuw lid kan gaan doen. Ieder weekend zullen er ook veel afdelingsbesturen en commissies aanwezig zijn om nieuwe leden enthousiast te maken. Het is dus van essentieel belang dat de inhoud van de introductieweekenden gevarieerd zijn en van hoog niveau. Om dit te garandereren bestaat het introteam! Dit team zet een gaaf weekend neer, maar heeft het ook gewoon heel erg gezellig onderling. Het is dus een ideale mogelijkheid om als lid van het introteam de Jonge Democraten beter te leren kennen op landelijk niveau en om natuurlijk een hele leuke tijd te hebben.

Binnenkort gaan we weer op zoek nar leden die de introductiedag gaan organiseren, dus houd de website in de gaten!

organisatie@jd.nl 

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiën van de vereniging en heeft daarover geregeld contact met de Landelijk Penningmeester. Gecontroleerd wordt of het Landelijk Bestuur uitgaven doet zoals afgesproken en begroot. Ook geeft de KasCo advies aan het Landelijk Bestuur omtrent financiële zaken.

Voor de continuïteit is de KasCo dus van groot belang. Voor vragen kan je terecht bij de penningmeester.

penningmeester@jd.nl 

Congresteam

Het Congres is de grootste landelijke activiteit van de Jonge Democraten en wordt ieder half jaar in een andere afdeling georganiseerd. De afdeling stelt samen met het Landelijk Bestuur een congresteam samen. Dit team zal een half jaar lang kei hard werken zodat iedereen weer van een zorgeloos congres kan genieten. Het team zorgt voor passende sprekers, congreszalen, slaaplocaties, diners, feest, informatievoorziening en nog veel meer!

congresteam@jd.nl