#

Politieke Werkgroepen

Politieke Werkgroepen

Een van de beste manieren om actief te worden bij de JD is om lid te worden van een van onze politieke werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren thema-avonden, schrijven resoluties voor ons partijprogramma, en verbreden de kennis van de vereniging over hun onderwerp. Elke werkgroep wordt geleid door een portefeuillhouder. De portefeuillehouder wordt aangesteld door het Landelijk Bestuur en is de expert op zijn of haar thema. Meld je vandaag aan, en de portefeuillehouder zal contact met je opnemen over wanneer de volgende bijeenkomst is. Elke Jonge Democraat kan lid worden van een werkgroep; interesse in een onderwerp is alles wat je nodig hebt. 

Person portrait

Buitenlandse zaken

Alexander van den Berg en Abel Hartman

Nederland is gericht op het buitenland voor handel, veiligheid en het versterken van mensenrechten. De Jonge Democraten geloven in het belang van internationale samenwerking. Een coherent buitenlandbeleid waarmee we onze positie in de wereld bepalen is dus onmisbaar. Werkgroep Buitenlandse Zaken (BuZa) maakt en vormt beleid en de visie van de Jonge Democraten met betrekking tot het buitenland.

Het is een actieve werkgroep die geregeld inhoudelijke avonden over bijv. China, VS of het Midden-Oosten organiseert en moties voor het congres schrijft. Maar ook intern hebben we regelmatig uitjes zoals paintballen of bezoek aan musea.

Een snel veranderende wereld vraagt om nieuwe ideeën en initiatieven. Wil jij bijdragen aan deze werkgroep, of een keertje meepraten? Neem contact op met ons. Iedereen is welkom!

ph.buza@jd.nl 

Person portrait

Defensie & Internationale Veiligheid

Kerwin Kouw

Door een toenemend aantal conflicten aan de grenzen van Europa, internationaal terrorisme en de sterk verslechterde verhoudingen met Rusland staat internationale veiligheid weer hoog op de politieke agenda. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee. Moet er na jaren van bezuinigingen weer geïnvesteerd worden in de krijgsmacht en het internationale veiligheidsbeleid? Hoe kan Europa beter samenwerken op het gebied van veiligheid? Hoe moet de toekomstige krijgsmacht eruit zien als we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, zoals digitale oorlogsvoering of robotisering? Spreken deze vragen jou aan, meld je dan aan voor de werkgroep Defensie & Internationale Veiligheid!

ph.defensie@jd.nl 

Person portrait

Democratie & Openbaar Bestuur

Jort Molenaar

Democratie is altijd aan discussie onderhevig. Is de Kamer wel vertgenwoordigend genoeg? Is het goed daf we tegenwoordig veel onafhankelijke machtige instituties hebben die niet gekozen zijn? Moeten we meer referenda willen? Hoe staat het met integriteit van bestuurders? Democratie is een gigantisch breed onderwerp en een reden van bestaan van de Jonge Democraten, zo blijkt al uit de naam. De werkgroep houdt zich op tal van manieren bezig met het onderwerp. Zo worden activiteiten georganiseerd, de standpunten van de JD vernieuwd en de media gezocht met acties en opiniestukken. 
Heb jij interesse om iets te doen in de JD met democratie en  openbaar bestuur? Voel je vrij te mailen voor lidmaatschap of een kennismakingsgesprek!

ph.democratie@jd.nl 

Person portrait

Digitale Zaken

Bas Smit

Digitale zaken is een opkomend onderwerp dat steeds meer invloed heeft op onze samenleving. De digitale portefeuille gaat niet alleen over cybersecurity, privacy en netneutraliteit. Het gaat ook over de digitale economie, digitale ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en overheidsvoorzieningen. Uber, crowdfunding, iPad Scholen, Massive Open Online Courses (MOOCs), het elektronisch patientendossier, e-government: allemaal onderwerpen die binnen de digitale portefeuille vallen. Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van onze digitale samenleving en heb je ideeën over hoe het anders moet? Sluit je aan!

ph.digitaal@jd.nl 

Person portrait

Diversiteit en Participatie

Carline van Breugel

De werkgroep Diversiteit en Participatie houdt zich bezig met onderwerpen aangaande diversiteit en participatie en is op zoek naar leden die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. De onderwerpen waarmee wij ons bezig houden zijn; het Nederlandse asielbeleid, vrouwenrechten, lhbti+ acceptatie, (positieve) discriminatie, de positie van mindervaliden (op de arbeidsmarkt), maar ook de invloed van sociale media op de samenleving. 
Kortom, het is een brede portefeuille en je krijgt veel ruimte om over verschillende onderwerpen mee te denken. De werkgroep streeft naar profilering van het onderwerp bij de Jonge Democraten door het organiseren van symposia en debatavonden. Ook het maken van werkbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie, neem contact op met ons!

ph.diversiteit@jd.nl 

Person portrait

Duurzaamheid

Gerwin Beukhof en Jara van den Bogaerde

De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Met name energie, milieu, voedsel en landbouw. De energievoorziening van de toekomst is een duurzame energievoorziening, wij denken na over hoe dit ingevuld zou moeten worden en hoe de transitie naar duurzame energie mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast speelt het voedselvraagstuk waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Verdeling- en verspillingsproblemen en herkomst- en samenstellinginformatie hebben hier prioriteit. In de werkgroep wordt nagedacht over deze problematiek en de oplossingen hiervoor. Tot slot spreken wij uitvoerig over afval, het sluiten van kringlopen en het inrichten van ecosystemen.Het multidisciplinaire karakter van duurzaamheid volgend, zoeken wij de samenwerking met andere portefeuilles.

ph.duurzaamheid@jd.nl 

Person portrait

Economie, Financiën en Sociale Zaken

Lars Gerrits

De werkgroep economie, financiën en sociale zaken is actief op een breed aantal onderwerpen. Hervormingen op de arbeidsmarkt, in de financiële sector of van het belastingstelsel? Wij houden ons ermee bezig. Daarnaast kijken wij naar ondernemerschap, innovatie en de concurrentiekracht van Nederland. Wil je meedenken of helpen met het organiseren van activiteiten, beleidsdiscussies, leerzame reizen of het schrijven van opinieartikelen? Word dan actief in de werkgroep!

ph.economie@jd.nl 

Person portrait

Europese Unie

David ten Cate

De werkgroep Europese Unie kijkt verder dan de vraag of een Federaal Europa wenselijk is en ontwikkelt een roadmap die niet alleen een visie op de toekomst van de Europese Unie weergeeft, maar ook de mogelijke route beschrijft. Te vaak verzandt een discussie over de Europese Unie in het dogmatisch uitsluiten van mogelijkheden zonder de realiteit onder ogen te zien. De werkgroep probeert een balans te vinden tussen de realiteit van Europa als Unie van verschillende culturen en de wens van een meer democratisch en sterker Europa als wereldmacht. Wil je meer informatie neem dan contact op.

ph.eu@jd.nl 

Person portrait

Filosofie

Annelies Becker

De werkgroep Filosofie houdt zich bezig met de beginselen van de Jonge Democraten. Ze onderzoeken de verschillende soorten ideologieën om daarmee de positie van de Jonge Democraten te verhelderen.

ph.filosofie@jd.nl 

Person portrait

Justitie

Pol Koopman

De werkgroep Justitie houdt zich bezig met allerlei vragen, zoals bijvoorbeeld hoe criminaliteit en extremisme voorkomen kunnen worden en welke rechten een slachtoffer moet hebben in het strafproces. Aan de andere kant kan het ook gaan over het vormgeven van meerouderschap of het omgaan met vluchtelingen als gevolg van oorlog.  

Wat de werkgroep Justitie precies doet wordt door de werkgroepleden zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe onze rechtsstaat vorm gegeven zou moeten worden of heb je een idee waarvan je vindt dat het op de politieke agenda (van de JD) zou moeten komen? Stuur dan vooral een mailtje naar ons en kom een keertje langs!

ph.justitie@jd.nl 

Person portrait

Kunst, Cultuur en Media

Puck de Gier

Kunst, Cultuur & Media heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij. Het kan shockeren en het vanzelfsprekende ter discussie stellen, maar daarnaast heeft het ook een verbindende werking. In de werkgroep Kunst, Cultuur & Media bespreken we alle facetten die onder dit beleidsterrein vallen. Van afschaffing van het omroepenbestel bij de NPO tot kunst- en cultuureducatie. Door met elkaar te discussiëren en samen de sector te verkennen proberen wij ons eigen progressieve standpunt in te nemen. Dus vind jij het leuk om mee te denken over kunstinstellingen, erfgoed of over een ander onderwerp? Sluit je aan bij deze werkgroep en draag bij aan de visie van de Jonge Democraten! 

ph.kunst@jd.nl 

Person portrait

Onderwijs & Wetenschap

Leonie Janssen

Onderwijs en wetenschap zijn de bouwstenen van de samenleving en onmisbaar in een snel veranderende wereld. Een onderwijssysteem verander je niet zomaar, toch wordt het altijd weer aangepast aan de samenleving. Dat wetenschap ook beïnvloed wordt door de maatschappij wordt vaak vergeten. Elk jaar komen we weer nieuwe vraagstukken over onderwijs en wetenschap tegen. De werkgroep onderwijs & wetenschap houdt zich hiermee bezig. We vergaderen ongeveer één keer per maand, organiseren bijeenkomsten, schrijven artikelen en we gaan op werkbezoeken. Als lid van de werkgroep hoef je zeker niet overal wat vanaf te weten. Ieder heeft een eigen inbreng en dat is juist heel belangrijk. Heb je een interessant idee, wil je vooral meepraten of toffe dingen organiseren? Meld je dan aan voor de werkgroep. Alleen samen kunnen we het geluid van de JD intern en extern versterken. Iedereen is welkom. 

ph.onderwijs@jd.nl 

Person portrait

Ruimte & Mobiliteit

Stijn Wenders/ Carl Dirks

Is het toekomstbeeld van steden in Nederland Tokyo of juist Los Angeles? Rijden we over 30 jaar nog (zelf) met de auto en bestaat de bus nog als openbaar vervoer? Bij de werkgroep R&M komt het aan bod. Vanuit verschillende invalshoeken leggen we het verband tussen ruimtelijke vraagstukken en onze politieke beginselen. Denk hierbij aan vraagstukken rondom de woningmarkt, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, bereikbaarheid en krimp, maar ook thema's segregatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid.

Discussie en kennisvorming staan centraal voor de werkgroep, zowel binnen als buiten de Jonge Democraten. Vanuit die gedachte komen we bij elkaar en organiseren we activiteiten. Wil je hier aan meedoen, laat je het ons weten? Want van enthousiasteling tot deskundige, iedereen is welkom bij de werkgroep R&M

ph.ruimte@jd.nl 

Person portrait

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jesse Koper

Voor de Nederlandse kiezer is de gezondheidszorg al jaren het belangrijkste thema en jaarlijks gaat er bijna 100 miljard euro naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het meeste van alle ministeries. De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld maar ook hier zijn er (nog) grote maatschappelijke gezondheidsproblemen, zoals dat een relatief hoog percentage van de Nederlanders rookt en zelfs de helft overgewicht heeft. Er is dus nog veel gezondheidswinst te behalen!
 
Ik ben Jesse Koper, de portefeuillehouder VWS en tevens de voorzitter van de werkgroep VWS. Met onze werkgroep, van ruim 20 leden, houden we bij wat er speelt op het vlak van VWS en ondernemen we actie op relevante thema’s. We vergaderen maandelijks, organiseren allerlei activiteiten en maken politieke impact. Zo schrijven we veel politieke voorstellen en verdedigen we deze op congressen van de Jonge Democraten en D66. Ook spreken we geregeld met verschillende kamerleden en schrijven we diverse opiniestukken. Daarbij is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid en werken we vaak samen binnen themagroepen, bijvoorbeeld over infectieziekten, lichaamsbeweging, preventiebeleid, welzijn en zorgkosten.
 
Kortom, denk en doe met ons mee en maak Nederland gezonder én gelukkiger!

ph.vws@jd.nl