#

Erwin Nypels Stichting

Erwin Nypels Stichting

De Erwin Nypels Stichting is de vermogensbeheersstichting van de Jonge Democraten, vernoemd naar een van de medeoprichters van D66.

 

Doelstelling van de vereniging:
1. De stichting heeft als doel 'De continuïteit van de vereniging Jonge Democraten te waarborgen.’
2. De activiteiten van de Stichting om dit doel te bereiken, bestaan uit:
a)  Het opbouwen en beheren van een reserve
b)  Het opvangen van verliezen in inkomsten
c)  Het dekken van de vaste lasten van de vereniging Jonge Democraten in noodgevallen
d)  Het opbouwen van vermogen middels donateurs
e)  Alsmede elke activiteit die een bijdrage levert aan dit doel of een bijdrage kan zijn
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

 

Naam: Erwin Nypels Stichting
KvK RSIN: xxxx
ANBI-status: xxxx

 

Relevante documenten
Beleidsplan

 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jantine Dekkers
Secretaris: Rob Arts
Penningmeester: Annelieke Bergink

 

Contact:
Erwin Nypels Stichting
Lange Voorhout 86-S02
2514 EJ Den Haag