#

Partners

Partners

De Jonge Democraten zijn nauw verbonden aan een aantal organisaties in zowel binnen- als buitenland. Dankzij onze partners kunnen we grotere projecten opzetten, en samenwerken met andere liberale (jongeren-)organisaties in het buitenland.

Op internationaal gebied is de JD lid van twee koepelorganisaties, die allebei twee keer per jaar een congres organiseren. Het Bestuurslid Politiek & Internationaal leidt de JD-delegaties naar deze congressen. Alle JD’ers kunnen zich aanmelden als lid van een delegatie. Hou de website en de social media goed in de gaten voor de deadlines en voorwaarden.

Person portrait

Vrienden van de Jonge Democraten

De VJD heeft als doel om de inkomsten van de Jonge Democraten te steunen. Het is dus deels een donateursvereniging. Daarnaast is het een reünistenvereniging waar oud-Jonge Democraten bijeen komen, en reikt de VJD ieder jaar de prestigieuze Jan-Willem Bertens-trofee uit aan een Jonge Democraat. Lees meer over de VJD.

Person portrait

D66

D66 (Democraten 66) is een Nederlandse sociaal-liberale politieke partij. De partij werd opgericht in 1966 om aandacht te vragen voor thema’s als democratisering, individuele ontplooiing en een nieuw partijenstelsel. Inmiddels is D66 uitgegroeid tot een partij met ruim 250 afdelingen door het gehele land, een fractie in de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Europees Parlement en ruim 21.000 leden. D66 is een progressieve partij die verder durft te kijken dan de oppervlakte. Speerpunten van D66 zijn onderwijs, innovatie, modernisering van de woon- en arbeidsmarkt, burgerrechten en cultuur. Daarnaast richt D66 zich op democratische vernieuwing in Nederland en Europa en een goede balans tussen economie en milieu.

D66 is van alle politieke partijen de partij die het dichtst bij de idealen van de Jonge Democraten staat. Hoewel de Jonge Democraten onafhankelijk zijn van D66, voelen de twee organisaties zich wel verbonden met elkaar.  Als Jonge Democraat kun je voor een gereduceerd tarief lid worden van D66. Word nu combilid.

Person portrait

LYMEC

LYMEC is onze Europese koepelorganisatie. Zij vertegenwoordigt bijna alle liberale jongerenorganisaties in Europa en lobbyen voor de belangen van jongeren bij ALDE, de koepelorganisatie van de liberale politieke partijen in Europa en de fractie in het Europees Parlement. Lees meer op hun eigen website.

Person portrait

IFLRY

IFLRY is onze internationale koepelorganisatie. Bij IFLRY zijn vrijwel alle liberale jongerenorganisaties ter wereld aangesloten. IFLRY is observer bij verschillende internationale organisaties, waardoor we het jonge liberale geluid over de hele wereld kunnen verspreiden. Ook helpt IFLRY opstartende liberale organisaties buiten Europa. Lees meer op hun eigen website. 

Person portrait

Erwin Nypels Stichting

De Erwin Nypels Stichting is de vermogensbeheersstichting van de Jonge Democraten, vernoemd naar een van de medeoprichters van D66. Kijk hier voor meer informatie